Shutterstock
Mars årstider

Blir det sommer på Mars?

På jorden kan vi dele opp året i fire årstider som varer i tre måneder hver. Men hvor lang er sommeren på Mars?

Mars har årstider som jorden, men de er dobbelt så lange.

Årstidene oppstår fordi Mars roterer om en skrå akse som alltid peker samme vei mens planeten går i bane rundt solen. Halvkulen der aksen heller mot solen, har sommer, mens det er vinter på den motsatte halvkulen – altså akkurat som på jorden.

Den sørlige halvkule er varmest

Astronauter som besøker Mars’ nordlige halvkule, vil oppleve en lang sommer med de høyeste temperaturene rundt –18 °C. På den sørlige halvkule kan temperaturen om sommeren komme helt opp i 20 °C fordi Mars på dette tidspunktet er nærmest solen i sin ellipseformede bane.

Årstidene på Mars varer dobbelt så lenge som årstidene på jorden fordi det tar den røde planeten om lag to jordår å bevege seg en gang rundt solen.

Årets gang i solsystemet

Merkur årstider
© Shutterstock

Merkurs akse er vinkelrett på banen dens, og derfor har Merkur ingen årstider. Til gjengjeld roterer planeten så sakte at døgnet er lengre enn året.

Uranus årstider
© Shutterstock

Aksen til Uranus ligger nesten i plan med planetens bane. Sommeren består derfor av én lang dag som varer like lenge som 21 år på jorden.