NASA/JSC
Månens overflade og Jorden set fra Apollo 11, 1969

TEMA: Mennesket gjenerobrer månen

Tema - 21. juli 1969 satte mennesket det første fotavtrykket i månestøvet. Siden fulgte en håndfull astronauter i Neil Armstrongs fotspor, men i 1972 var det slutt. Da forlot det siste bemannede fartøyet månen, og i 48 år har det store himmellegemet ligget øde. Men i 2024 skal Nasas Artemis-program få oss tilbake til månen, og denne gangen er målet å skape en permanent base blant meteorkraterne.