Er Månens bakside forskjellig fra forsiden?

Vi ser alltid den samme siden av Månen fra Jorden, men ser Månens bakside egentlig annerledes ut?

Er Månens bakside forskjellig fra forsiden?

Månens bakside er helt spesiell

Månensforside ligner ikke på baksiden. Den siden av Månen som alltid vender mot Jorden, har mange flere store, svarte flekker som av historiske årsaker kalles hav.

De mørke områdene er sletter av størknet lava fra vulkanene Månen en gang hadde. Lavaen har fordelt seg i de lavereliggende områdene der i særlig grad store meteorittnedslag skapte kratre.

Men på Månens bakside er måneskorpen – det ytterste laget av Månen – mye tykkere. Der hadde magma fra Månens indre større problemer med å bryte igjennom og trenge opp som lava, det skjedde bare i de aller dypeste kratrene.

Flere teorier om dannelsen av Månen

Forskerne har flere teorier om forskjellen på måneskorpens tykkelse. En teori hevder at Jorden en gang hadde enda en liten måne, men at de to månene kolliderte slik at materiale fra den lille månen spredte seg utover Månens bakside.

Ifølge en teori fra 2014 er årsaken til den tykke måneskorpen å finne i Månens tilblivelse for ca. 4,5 milliarder år siden. Da støtte den tidlige jordkloden sammen med en annen klode kalt Theia. Den voldsomme kollisjonen skapte Jorden og Månen, som ble innhyllet i skyer av fordampet stein som etter hvert fortettet seg og sank ned.

Jorden brukte tid på avkjølingen etter sammenstøtet. Månens forside fikk varme fra den rødglødende Jorden, så der kunne ikke skyen av fordampet stein fortette seg og falle ned. Det kunne den til gjengjeld på den kaldere baksiden, og det er grunnen til at måneskorpen er tykkere der.