Hvorfor har Månen ikke noen atmosfære?

Er det bare Jordens måne som mangler atmosfære – og i så fall hvorfor er det slik?

Det er ingen atmosfære av betydning på Månen fordi gravita-sjonen der er for svak til å holde på luftmolekyler i lengre tid. Molekylene holder så høy fart at de bare forsvinner ut i rommet.

I gasser beveger molekylene seg rundt hverandre, ofte med ganske høye hastigheter. En høy temperatur indikerer høy gjennomsnittshastighet. Skal det være noen mulighet til å holde på en atmosfære, må gassmolekylenes gjennomsnittshastighet være lavere enn en seksdel av den såkalte unnslipningshastigheten fra Jorden.

Det er enkelt å oppnå her på Jorden, for her er unnslipningshastigheten 40 000 km/t. På Månen er den bare cirka 8500 km/t. Med en dagtemperatur på over 100 grader vil en betydelig brøkdel av gassmolekylene nå en fart på over 1400 km/t som er en seksdel av unnslipningshastig-heten. Derfor klarer ikke Månen å holde på en atmosfære gjennom millioner av år.

Likevel har Månen en ganske tynn atmosfære med en samlet masse på rundt 10 tonn. Den består i hovedsak av hydrogen, helium, argon og neon. Gassmolekylene kommer helst fra solvinden, men henfall av radioaktive stoffer i Månens indre bidrar også til atmosfæren.

Lær mer om Månen.

Jupiters måne Io, der store vulkaner spyr ut svoveldioksid, har også en forholdsvis tynn atmosfære. Det er faktisk bare én av de mange månene i solsystemet som har en atmosfære av betydning. Det er Saturns største måne, Titan, som har en atmosfære som faktisk er tettere enn Jordens. Den består av nitrogen tilsatt litt metangass. Selv om Titan har en gravitasjon som bare er en syvdel av Jordens, kan Titan bevare en atmosfære fordi overflatetemperaturen er helt nede i minus 180 grader.

Les mer om måneformørkelse.