Shutterstock
Månefaser

Månefaser 2022 – Hvorfor har månen faser?

Månens faser er bestemt ut fra månens plassering mellom jorden og solen, siden plasseringen har betydning for hvor mye av månens opplyste side vi kan se.

Månefaser

Månen har i utgangspunktet fire månefaser i løpet av en måned. Månens faser er bestemt av plasseringen i forhold til solen og jorden, siden det avgjør hvor mye vi kan se av månen.

Er det fullmåne, vender hele den belyste siden mot oss, mens hele den ubelyste siden vender mot oss ved nymåne.

De fire månefasene er:

 • Nymåne: Månen ligger mellom jorden og solen, og den mørke siden vender mot jorden.
 • Tiltagende måne: Gradvis kan man se en større og større del av månen opplyst av solen.
 • Fullmåne: Jorden ligger mellom månen og solen, og månen sett fra jorden er svært opplyst av solen.
 • Avtagende måne: Gradvis kan man se en mindre og mindre del av månen opplyst av solen.
Månens fire faser

Månens plassering i forhold til solen og jorden avgjør hvordan vi fra jorden kan se månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

En gang imellom vil månen bevege seg inn bak jorden og inn i jordens skygge. Det skaper en måneformørkelse.

Avhengig av hvordan månen er plassert i jordens skygge, kan vi enten oppleve en total måneformørkelse, en delvis måneformørkelse eller en penumbra-måneformørkelse.

Den neste måneformørkelsen i Norge er den 5. mai 2023, da vi kan se en delvis måneformørkelse.

Total måneformørkelse

Ved total måneformørkelse kan månen bli farget rød. Fenomenet kalles blodmåne.

© Shutterstock

Månefase-kalender 2022

Bruk kalenderen vår for å få overblikk over månens faser i Norge i 2022.

Månen har avsluttet sine fire faser – sin såkalte synodiske periode – etter 29,53059 dager. En ny synodisk periode begynner som regel med nymåne, men i denne månefase-kalenderen for 2022 er månens faser inndelt etter måned. Derfor kan mer enn fire faser opptre per måned.

Månefaser i januar 2022

 • Nymåne: 2. januar - kl. 19:33 (super nymåne)
 • Tiltagende måne: 9. januar - kl. 19:11
 • Fullmåne: 18. januar - kl. 00:48
 • Avtagende måne: 25. januar - kl. 14:40

Månefaser i februar 2022

 • Nymåne: 1. februar - kl. 06:46
 • Tiltagende måne: 8. februar - kl. 14:50
 • Fullmåne: 16. februar - kl. 17:56
 • Avtagende måne: 23. februar - kl. 23:32

Månefaser i mars 2022

 • Nymåne: 2. marts - kl. 18:34
 • Tiltagende måne: 10. mars - kl. 11:45
 • Fullmåne: 18. mars - kl. 08:17
 • Avtagende måne: 25. mars - kl. 06:37

Månefaser i april 2022

 • Nymåne: 1. april - kl. 08:24
 • Tiltagende måne: 9. april - kl. 08:47
 • Fullmåne: 16. april - kl. 20:55
 • Avtagende måne: 23. april - kl. 13:56
 • Nymåne: 30. april - kl. 22:28 (sort måne)

Månefaser i mai 2022

 • Tiltagende måne: 9. mai - kl. 02:21
 • Fullmåne: 16. mai - kl. 06:14 (delvis måneformørkelse)
 • Avtagende måne: 22. mai - kl. 20:43
 • Nymåne: 30. mai - kl. 13:30

Månefaser i juni 2022

 • Tiltagende måne: 7. juni - kl. 16:48
 • Fullmåne: 14. juni - kl. 13:51 (supermåne)
 • Avtagende måne: 21. juni - kl. 05:10
 • Nymåne: 28. juni - kl. 04:52 (mikro nymåne)

Månefaser i juli 2022

 • Tiltagende måne: 7. juli - kl. 04:14
 • Fullmåne: 13. juli - kl. 20:37 (supermåne)
 • Avtagende måne - 20. juli - kl. 16:18
 • Nymåne: 28. juli - kl. 19:54

Månefaser i august 2022

 • Tiltagende måne: 5. august - kl. 13:06
 • Fullmåne: 12. august - kl. 03:35
 • Avtagende måne - 19. august - kl. 06:36
 • Nymåne: 27. august - kl. 10:17

Månefaser i september 2022

 • Tiltagende måne: 3. september - kl. 20:07
 • Fullmåne: 10. september - kl. 11:59
 • Avtagende måne - 17. september - kl. 23:52
 • Nymåne: 25. september - kl. 23:54

Månefaser i oktober 2022

 • Tiltagende måne: 3. oktober - kl. 02:14
 • Fullmåne: 9. oktober - kl. 22:54
 • Avtagende måne - 17. oktober - kl. 19:15
 • Nymåne: 25. oktober - kl. 12:48

Månefaser i november 2022

 • Tiltagende måne: 1. november - kl. 07:37
 • Fullmåne: 8. november - kl. 12:02
 • Avtagende måne - 16. november - kl. 14:27
 • Nymåne: 23. november - kl. 23:57
 • Tiltagende måne: 30. november - kl. 15:36

Månefaser i december 2022

 • Fullmåne: 8. desember - kl. 05:08
 • Avtagende måne - 16. desember - kl. 09:56
 • Nymåne: 23. desember - kl. 11:16 (super nymåne)
 • Tiltagende måne: 30. desember - kl. 02:20

Månen vil som regel ha fire faser i sin synodiske periode, men på grunn av periodens lengde på 29,53059 dager, vil vi sjelden oppleve at det ikke er noen nymåne i februar siden måneden er kortere enn den synodiske perioden.