Hvordan måler man avstanden til Månen?

Jeg har hørt at Månen fjerner seg fra Jorden med noen centimeter i året. Hvordan kan man måle så nøyaktig?

© Photo by David Dibert on Unsplash

Avstanden til månen beregnes ved å sende en laserstråle mot et av de tre speilene som USA-astronautene fra Apollo-romferdene satte opp på Månen i årene 1969–1972. I starten var nøyaktigheten i avstandsmålingen rundt tre centimeter, men på grunn av bedre detektorer nærmer man seg nå en nøyaktighet på noen få millimeter.

Laserstrålen slippes løs fra teleskoper her på Jorden, og det må siktes nøyaktig for å treffe et av de tre speilene. Ekkoet fra Månen er ganske svakt, faktisk mindre enn ett foton per sekund, så det krever svært avansert elektronikk for å separere ekkoet fra bakgrunnsstøyen. Målingene har vist at Månen fjerner seg fra Jorden med en hastighet på 3,8 centimeter per år. Dette er en naturlig følge av tidevannskreftene som samtidig bremser Jordens rotasjonshastighet.

Mer interessant er det imidlertid at disse målingene samtidig bekrefter at Månen i sin bane nøyaktig følger Einsteins generelle relativitetsteori. Og lasermålingene har nå oppnådd en så høy presisjon at man i et nytt prosjekt er begynt å undersøke spørsmål om selve rommets natur og antallet romdimensjoner. Hvis det skulle eksistere flere enn de tre kjente romdimensjonene, vil de nemlig bety noen ganske små avvik i Månens bane som man nå er i stand til å observere.