Hva vil skje hvis Månen kommer nærmere Jorden?

Lyse netter, sterkere tidevannskrefter og jordskjelv ville vært noen av konsekvensene hvis Månen var nærmere Jorden.

Solar eclipse

Man kan godt tenke seg at Månenkom nærmere Jorden enn den er i dag. I realiteten fjerner den seg fra oss, noe som også betyr at den en gang befant seg i en bane mye nærmere oss.

Hvis Månen plutselig skulle nærme seg igjen – noe som er helt usannsynlig, bare så det er sagt – ville det fått ganske store konsekvenser for livet på Jorden.Månen ville ruvet mer på himmelen og gitt mer lys om natten.Solformørkelsene ville ha skjedd oftere og vært mer langvarige, og ikke minst ville tidevanns-kreftene fått opp farten. Det ville blitt mye større forskjell på flo og fjære, og velvoksne tidevannsbølger ville ha skapt omfattende oversvømmelser.

Men det er ikke bare vannet som påvirkes av Månens gravitasjon, det gjelder landjorden også. Jordskorpen hever og senker seg i takt med Månens posisjon, og hadde Månen vært nærmere, ville den ha utløst jordskjelv fordi spenningene i bruddlinjene mellom kontinentene ville blitt utløst. Magmaen i Jordens indre ville også blitt påvirket, og vi ville fått flere og kraftigere vulkanutbrudd. Derfor er det slett ikke så dumt at Månen henger der på respektfull avstand fra oss.

Les mer om måneformørkelse.