Hva er månesyke?

Jeg har hørt om månesyke, men er det virkelig slik at månen kan påvirke oss psykisk?

© Photo by Aron Visuals on Unsplash

Månen har til alle tider vært forbundet med overtro. Tidligere trodde man blant annet at sinnssykdom var fremkalt av fullmånen, og selv om vi i dag vet at det ikke er noe i det, er månen fremdeles omgitt av mystikk. Mange mennesker sier for eksempel at de sover dårlig når det er fullmåne. Og noen steder melder politiet at folk begår flere vanvittige handlinger når månen er full. Men ingen har noen gang greid å dokumentere at det faktisk er månen som har en spesiell innflytelse på menneskets psyke.

Noen forskere har forsøkt å registrere hva som skjer i fullmånens skjær. Blant de interessante resultatene som de fant, var en økning i antallet voldelige overfall, en mindre økning i antallet selvmord og en viss økning i fødselstallet. Men resultatene er som regel enkeltstående. Hva det er månen eventuelt gjør med oss, er imidlertid fortsatt i det uvisse. Noen tror at varmere og fuktigere luft forårsaket av fullmånen er skyld i søvnforstyrrelser og dermed i den avvikende atferden. Andre forklarer fenomenet psykologisk: Vi legger merke til fullmånen når det skjer underlige hendelser, og i letingen etter en forklaring knytter vi de to tingene sammen. Og noen hevder at månen skaper elektromagnetiske forstyrrelser i cellene våre.

En forklaring kunne være selve lyspåvirkningen fra månen. Vi vet at det er sammenheng mellom depresjon og mengden av dagslys, så det er kanskje også en sammenheng mellom menneskets psyke og månelyset. Forskerne har faktisk målt at øyets følsomhet varierer i takt med månefasene. Nettopp i tiden omkring fullmåne er netthinnen mer følsom for gult lys.