Gigantisk lavatunnel er som skapt til en månebase

Et japansk forskerteam har funnet et underjordisk hull som er perfekt til å bygge en månebase i. Her vil basen være beskyttet fra de ugjestmilde forholdene på overflaten.

Marius Hills Skylight
© NASA/GSFC/Arizona State University

Temperaturen svinger fra -153 til 123 grader, den ioniserende partikkelstrålingen kan ta livet av deg på kort tid, og med jevne mellomrom slår meteorer ned med voldsom kraft.

Månens overflate er ikke særlig gjestmild – selv om du har en romdrakt på deg.

Men en ny oppdagelse bringer håp om at vi kan bygge en månebase som er skjermet fra de barske forholdene på overflaten.

Steintak gir beskyttelse

Forskere fra den japanske romorganisasjonen, JAXA, har funnet et gigantisk hulrom under månens overflate.

Hulen, som har fått navnet Marius Hills Skylight, er en såkalt lavatunnel, som ble skapt for milliarder av år siden, mens månen var geologisk aktiv.

En månebase i hulen vil være beskyttet mot meteornedslag, mens det naturlige taket av stein vil beskytte basen mot den kreftfremkallende strålingen.

En base vil kunne brukes som springbrett for romreiser som skal undersøke fjernere områder av solsystemet vårt.

Sonde fant hullet

Hulen er kartlagt ved hjelp av data fra den japanske SELENE-sonden. Fartøyets radar målte at Marius Hills Skylight var en stor lavatunnel.

Ved å sammenligne SELENEs data med tyngdemålinger av månen foretatt av Nasa kunne forskerteamet slå fast størrelsen på hullet og om det er i fare for å falle sammen.

Konklusjonen er at hullet er perfekt til en månebase.

Det finnes fortsatt ingen konkrete planer om en månebase, men både ESA og flere private selskaper undersøker mulighetene for å vende tilbake til månen i en nær fremtid.