3 månefenomener oppstår samtidig

En serie månefenomener forekommer på onsdag samtidig og skaper en sjelden super-blå-blod-måne. Fullmånen vil være tett på jorda og ha et rødlig skjær.

© NASA

På onsdag får vi for første gang i 35 år mulighet for å se en super-blå-blod-måne.

Navnet - som er en fornorsket versjon av Super Blue Blood Moon - innebærer at tre månefenomener oppstår samtidig:

1. Supermåne

Det vil si at det er fullmåne, og at månen er innenfor 90 prosent av sin nærmeste avstand til jorda. Det får månen til å fremstå 14 prosent større og 30 prosent lysere enn normalt.

Grunnen til at månens avstand til jorda varierer, er at den beveger seg i en langstrakt og ellipseformet bane.

2. Blå måne

Det er et begrep for at det er den andre fullmånen i en kalendermåned. Månen er ikke blå, selv om navnet antyder det.

3. Blodmåne

En blodmåne er det samme som en total måneformørkelse.

Her vil den ligge i jordas skygge, men betyr ikke at månen er usynlig under måneformørkelsen.

Når sollyset streifer jordas atmosfære, blir det filtrert og avbøyd, slik at det langbølgede, røde lyset fortsetter til månen. Det gir himmellegemet et rødlig skjær – derav begrepet blodmåne.

Se forestillingen på nettet

Kombinasjonen av de tre fenomenene skjer onsdag 31. januar.

Det er dessverre ikke overalt på jorda man kan følge begivenheten med det blotte øye.

Det er bare i Russland, Asia, Australia, store deler av USA og midt i Stillehavet der blir mulig.

Vi andre kan likevel følge med på Nasas livestream, som viser forestillingen fra kl 11.30 på onsdag.

Rettelse: Tidligere stod det i artikkelen at det tredobbelte månefenomenet skjedde forrige gang for over 150 år siden. Ifølge forskere fra Nasa er det imidlertid 35 år siden. 30. desember 1982 var det mulig at se en super-blå-blod-måne fra noen få steder på den østlige halvkule – blant annet Japan. På den vestlige halvkule var den ene fullmånen imidlertid litt for tidlig ute på grunn av tidsforskjellen, og det var derfor ikke noen blåmåne i for eksempel Nord-Amerika i desember 1982. Her var forrige super-blå-blod-måne i slutten av 1866.