ESO/Y. Beletsky
Saturn og Jupiter møtes i en konjunksjon 21. desember 2020

Konjunksjon – planetene Jupiter og Saturn står helt tett

I desember kysser Jupiter og Saturn hverandre på nattehimmelen. Den såkalte konjunksjon er en unik astronomisk hendelse som verden ikke har sett i 400 år.

Konjunksjon 2020

Jupiter og Saturn leverer 21. desember 2020 et spesielt lysende prikk når de to gigantiske planetene møtes i samme område på nattehimmelen.

Møtet – en såkalt konjunksjon– er enestående fordi planetene for en stund nærmest smelter sammen. Og det er første gang på flere hundre år.

Hva er en konjunksjon?

I astronomisk forstand oppstår konjunksjoner når to himmellegemer passerer tett forbi hverandre sett fra jorden.

Konjunksjoner oppstår hyppig, og ofte med månen som den ene aktøren overfor enten planeter, solen eller klare stjerner. Når månen beveger seg inn foran solen, oppstår det for eksempel en konjunksjon.

Konjunksjoner mellom Jupiter og Saturn kalles great conjunctions – store konjunksjoner – på grunn av planetenes topp-plasseringer på solsystemets vektskala.

De to planetene er i konjunksjon med 19,85 års mellomrom, når Jupiter innhenter og passerer den langsommere Saturn.

Jupiter og Saturn i tett konjunksjon

Jupiter og Saturn er ikke fysisk tett på hverandre, men fordi de står på en nesten rett linje med jorden, ser det slik ut fra vårt synspunkt.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ved møtet 21. desember vil Jupiter være 886 millioner kilometer fra jorden, mens Saturn er nesten dobbelt så langt unna med 1620 millioner kilometer.

Video: Se Venus og Jupiter i tett konjunksjon

27. august 2016 var planetene Venus og Jupiter i veldig tett konjunksjon.

Hvorfor er konjunksjonen i 2020 unik?

Når Jupiter og Saturn 21. desember 2020 streifer hverandre i et kyss, er det av flere årsaker en sjelden begivenhet.

Den forrige konjunksjonen med Jupiter og Saturn var i 2000, og den foregikk bare 14 grader fra solen – en grad kan anslås ut fra bredden på lillefingeren på en utstrakt arm holdt opp mot nattehimmelen. Derfor var konjunksjonen umulig å observere med det blotte øye.

Men denne gang kommer Jupiter og Saturn nærmere hverandre enn de har vært på om lag 400 år.

Konjunksjon på himmelen

Avstanden mellom Jupiter og Saturn vil være bare 0,06 grader, og de vil framstå som en enkelt, klar stjerne på himmelen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Slik ser du konjunksjonen i 2020

Guide til konjunksjon 2020
© NASA/JPL-Caltech

Guide til konjunksjonen 2020

Jupiter og Saturn vil se ut som to veldig klare stjerner, og planetene er lette å få øye på med det blotte øye. Har du en vanlig kikkert, vil du dessuten kunne se de største av Jupiters 79 måner.

Hvor og når?

 1. desember 2020 skal du se mot sør-sørvest omkring og etter solnedgang. Jupiter og Saturn vil befinne seg like over horisonten, så du må ha helt fritt utsyn mot sør.

Synlighet

De to planetene lyser helt klart og vil være synlige selv om himmelen ikke er helt mørk. Jupiter lyser klarest og er lett å få øye på. Saturn befinner seg like over Jupiter.

I dagene opp til 21. desember 2020 vil Jupiter og Saturn nærme seg hverandre.

Den 16. og 17. desember kan du være heldig å se en nymåne like under de to planetene på kollisjonskurs.

Solen blokkerte forrige konjunksjon

 1. juli 1623 gled Jupiter og Saturn like tett forbi hverandre, men også da blokkerte solens utstråling for det spektakulære synet.

Forrige gang den store konjunksjonen var så lett å se som i år, var 4. mars 1226.

Den neste konjunksjonen vil i kosmisk forstand være snart: 15. mars 2080.

Hvis skydekket tillater det, kan 21. desember 2020 være den beste sjansen for å oppleve fenomenet på en menneskealder – kanskje et årtusen.

Venus og Jupiter
© MARK GARLICK/Science Photo Library

Gigantene får andre planeter til å blekne

Jupiter (t.v.) og Saturn er henholdsvis 318 og 95 ganger tyngre enn jorden, og utgjør til sammen 92 prosent av den samlede planetmassen i solsystemet.

Fakta om Jupiter

 • Radius: 69.911 km
 • Antall måner: Minst 79 (det blir stadig vekk oppdaget nye)
 • Avstand til solen: 778.547.200 km
 • Jupiters temperatur: -121 °C (gns.)

Fakta om Saturn

 • Radius: 58.232 km
 • Antall måner: 82
 • Avstand til solen: 1.433.449.370 km
 • Saturns temperatur: -189°C (gns.)
 • Saturns ringer: Saturn har ni hele og tre avbrutte ringer