Wikimedia Commons / Jimkerr10
Kometen NEOWISE

Kometen NEOWISE avlegger himmelen enestående besøk

I juli måned kan du med litt flaks se kometen NEOWISE med det blotte øye. Få hjelp til å fange det unike synet her.

Om NEOWISE

Solsystemet inneholder vel 6600 kometer, men de aller fleste er bare synlige fra jorden i et teleskop eller en god kikkert. På disse julikveldene får vi imidlertid et helt spesielt besøk.

Den nyoppdagede kometen NEOWISE passerer og kan ses med det blotte øye eller en helt vanlig kikkert.

Ikke siden Hale-Bopp suste forbi i 1997 har denne typen ekstraordinære kometer vært synlige fra den nordlige halvkule. Det spektakulære synet skyldes en svært heldig bane.

NEOWISE overlevde tur rundt solen

  1. mars oppdaget en komet som fikk det offisielle navnet C/2020 F3.
NEOWISE komet – Nattehimlen får enestående besøg af kometen NEOWISE

NEOWISE spottet fra den Internationale Rumstation, ISS, 5. juli.

© NASA / Mark Garcia

På folkemunne er kometen imidlertid oppkalt etter teleskopet som sto for oppdagelsen: Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer eller NEOWISE.

En komet er en frosset støvkule med en diameter som svarer til en liten by. De stammer fra dannelsen av solsystemet vårt og virvler nå rundt solen i avlange baner.

På den innerste delen av reisen, da objektene er nærmest solen, blir kjernen av is, stein og støv varmet opp, noe som skaper to synlige haler – en av støv og en av gass.

Solens varme oppløser mange kometer. Andre passerer i så fjerne baner at vi ikke kan se dem med det blotte øye.

Men banen til NEOWISE lå i den perfekte avstanden – 44,5 millioner kilometer – og hadde en vinkel som gjorde at den overlevde møtet og innledet den avgassingen som utgjør halene.

Først om 7000 år er NEOWISE igjen synlig fra jorden.

© NASA

Guide til NEOWISE

Kometen NEOWISE set fra USA

NEOWISE fotograferet over The Golden Gate Bridge 7. juli.

© Wikimedia Commons / Darshan Shankar

HVOR OG NÅR?

I perioden 10.–31. juli er NEOWISE synlig fra den nordlige halvkulen, og har form som en kule som skyver en lysende hale foran seg.

  1. juli vil kometen være tettest på jorden i en avstand på omtrent 103,5 millioner kilometer.

Inntil 20. juli kan kometen om morgenen ses femti grader over horisonten mot nordøst eller nordnordøst 80 minutter før solen står opp – altså fra klokken om lag 3.30.

Fra 12. juli vil kometen bli synlig om kvelden omkring fem grader mot nordnordvest 80 minutter etter solnedgang – fra klokken om lag 23.00 og fram.

Omkring 14. juli vil den ligge omkring 10 grader over og 19. juli 20 grader over horisonten, mens retningen skifter mot nordvest.

Synlighet

NEOWISE lyser med om lag samme styrke – såkalt størrelsesklasse 1 – som stjernehimmelens klareste stjerner, men styrken avtar på reisen vekk fra solen.

Kometen er synlig med det blotte øye og i stor detaljgrad med en vanlig kikkert.

Den beste synligheten oppnås langt fra byers lysforurensning på kvelder uten skyer på horisonten.