Hvorfor er det flest stjerneskudd på bestemte dager?

Forekomsten av stjerneskudd er ikke jevnt fordelt over året. Noen netter er det flere stjerneskudd enn andre. Hvordan kan det ha seg?

Stjerneskudd - Hvorfor er det flest stjerneskudd på bestemte dager?

Stjerneskuddene vi ser på himmelen, er egentlig støvpartikler som stammer fra kometer. De er mange på enkelte dager fordi Jorden passerer gjennom kometbanene på helt bestemte tidspunkter.

Astronomene har lenge hatt en mistanke om at kometer inneholder store støvmengder. Etter at romsonden Deep Impact slo inn i kometen Tempel 1 i 2005 som et 370 kilo tungt kobberprosjektil og skapte et stort krater, er denne antagelsen blitt bekreftet.

Støvmengden som ble virvlet opp fra nedslagskrateret, var så stor at den beste betegnelsen på kometen er ”en støvklump med is”.

Stjerneskudd er kometstøv

Hvis andre kometer er bygd opp på tilsvarende måte, har vi fått en umiddelbar forklaring på sammenhengen mellom kometer og stjerneskudd, som lyder slik:

Når en komet kommer i nærheten av Solen, fordamper litt av isen. Vanndampen utgjør små geysirer på overflaten og river med seg enorme mengder støv. Derfor spres det etter hvert myriader av mikroskopiske støvpartikler ut i kometbanen.

Når Jorden passerer en kometbane, vil støvpartikler i banen treffe jordatmosfæren og brenne opp i løpet av sekunder som stjerneskudd. Slik er det også selv om kometen er flere millioner kilometer borte, et helt annet sted i banen eller kanskje har opphørt å eksistere.

Se opptil 100 stjerneskudd i timen

Under riktig fine forhold kan man se opptil 100 stjerneskudd på en time – og hvert blaff stammer fra en støvpartikkel som ikke er større enn et vanlig sandkorn.

Les mer om når det er størst mulighet for å se stjerneskudd.