Kan Jupiter gjøres om til en stjerne?

I en film om en romferd i 2010 blir planeten Jupiter mot slutten gjort til en stjerne. Kan dette teoretisk sett la seg gjøre i virkeligheten?

Jupiter i rummet
© Shutterstock

Ideen bak Arthur C. Clarkes fremtidsvisjon er at gjester fra en fremmed sivilisasjon kommer til vårt solsystem for å befolke Jupiters måne Europa. For å skaffe seg energi gjør de Jupiterom til solsystemets stjerne nummer to. Man kan selvsagt ikke utelukke at andre sivilisasjoner har teknikker som gjør det mulig å øke temperaturen i Jupiter. Men med dagens jordiske ressurser er noe slikt helt utenkelig å gjennomføre. Det er heller ingen mulighet for at planeten kan begynne å lyse som en stjerne helt av seg selv. Moderne datasimuleringer har vist at hvis et himmellegeme har en masse som er mindre enn cirka åtte prosent av solmassen, kan det ikke komme i gang fusjonsreaksjoner i sentralområdet. Årsaken til dette er at fusjonsreaksjoner i stjerner krever en temperatur på minst tre millioner grader, og fordi temperaturen avhenger av trykket, må det en viss masse til for å etablere en tilstrekkelig høy gravitasjonskraft. Jupiters masse utgjør bare rundt en tusendel av Solens, så planeten måtte altså vært cirka 80 ganger tyngre før den hadde noen mulighet til å bli til en stjerne ved hjelp av egne krefter. Det pussige er imidlertid at hvis man tar den klassiske definisjonen på en stjerne helt bokstavelig, er Jupiter faktisk en stjerne allerede. Stjerner er nemlig definert ved at de lyser selv (det vil si produserer energi), noe planeter ikke gjør. Og i realiteten er det slik at Jupiter produserer omtrent dobbelt så mye energi som den mottar fra Solen, selv om denne energien hovedsakelig forlater planeten i form av infrarød stråling, det vil si varme. Kilden til Jupiters energiproduksjon er ukjent, men det kan godt tenkes at det er en gravitasjonsmessig sammentrekning som skaper en ganske liten temperaturøkning i planeten.