Goddard/nasa

Kan det virkelig stemme at Merkur er jordens nærmeste nabo?

Venus er kjent som jordens nærmeste nabo, men jeg har lest at det egentlig er Merkur. Er det riktig, og har vi i så fall tatt feil hele tiden?

Venus er den planeten i solsystemet som kommer nærmest jorden. Når banene til de to planetene nærmer seg hverandre, noe som skjer hver 584. dag, er avstanden mellom dem 38 millioner kilometer.

Det er om lag 100 ganger så langt som de 384 400 kilometrene til månen.

Ny utregning avslører feil

Men i 2019 viste nye beregninger at Merkur likevel er vår nærmeste nabo – i gjennomsnitt. Og det til tross for at Merkur er nesten dobbelt så langt unna som Venus når den er nærmest jorden, nemlig 77 millioner kilometer.

Merkur tar innersvingen

Venus kommer klart tettest på jorden, men Merkur er likevel nærmere jorden mesteparten av tiden.

merkur innersving
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1: Venus kommer nærmest

Venus går i bane ved siden av jorden. Dermed kommer den nærmere oss enn noen av de andre planetene. Det gjelder imidlertid bare en liten del av tiden, når de to planetene kortvarig «følger hverandre».

avstander simuleres - jorden venus merkur
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2: Avstander simuleres

Forskere har notert avstanden mellom jorden og Venus for hvert punkt i de to planetenes baner, gjentatt det for Merkur og simulert hvordan avstandene varierer over ti tusen år.

Merkur tættest på jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3: Merkur er alles nabo

Den nye regnemetoden viser at Merkur i gjennomsnitt er 155 millioner kilometer fra jorden, mens Venus er nesten 170 millioner kilometer unna. Faktisk er Merkur i gjennomsnitt nærmeste nabo til alle planetene i solsystemet.

Beregningene er utført av tre forskere fra blant annet Nasa med noe de kaller punkt-sirkel-metoden.

Forskerne har funnet gjennomsnittet av alle avstandene mellom ethvert punkt på den ene planetens bane til ethvert punkt på den andre planetens bane – i stedet for gjennomsnittet mellom to planeters maksimale og minimale avstand til hverandre. Og metoden avslører altså at Merkur er vår nærmeste nabo.

Som en test på den nye beregningsmetoden for å finne gjennomsnittsavstanden mellom to legemer i hver sin bane rundt et felles sentrum kjørte forskerne en datasimulering av ti tusen år av solsystemets liv.

Ny beregning avslører korrekte avstander

Heller ikke punkt-sirkel-metoden er nemlig helt nøyaktig, for planetenes baner er ikke perfekte sirkler, og de står ikke i helt samme plan.

Simuleringen avslørte imidlertid at punkt-sirkel-metoden ikke var mer enn 0,25 prosent unna virkeligheten, mens den gamle teknikken med gjennomsnittet mellom to planeters maksimale og minimale avstand avvek med hele 67,15 prosent.

Den nye beregningsmetoden viser altså også at Merkur faktisk er den planeten som i gjennomsnitt er nærmeste nabo til alle planeter i solsystemet, selv Neptun.