NASA

Vann som forsvinner fra havene gir stort forklaringsproblem

Forskere har funnet ut hvor mye vann som forsvinner inn i jordas indre. Men disse svarene har gitt dem et stort forklaringsproblem

Flere studier har gitt geologene alvorlige problemer med jordas vannregnskap.

Vannet på kloden inngår i flere kretsløp. Det mest kjente er det som kobler havene og atmosfæren.

Men det finnes også et dypere og mer ukjent kretsløp, der vann fra havene trekkes dypt ned i jordas skorpe og mantel når tektoniske plater skyves inn under hverandre. Senere vender det tilbake til overflaten gjennom vulkanutbrudd.

© Shutterstock

Forskere lette i klodens dypeste kløft

Forskere fra Washington University i USA har undersøkt hvor mye vann som forsvinner ned i jordas indre via Marianegropen, som er klodens dypeste undersjøiske kløft.

Den ligger mellom Asia og Australia, i den bruddsonen der stillehavsplaten dykker ned under den filippinske platen.

Forskerne brukte data fra seismiske sensorer som måler hvor raskt trykkbølger fra jordskjelv beveger seg gjennom jorda. Hastigheten på bølgene kan avsløre hvor mye vann det er i de ulike lagene.

3 billioner – altså tre tusen milliarder. Så mange liter havvann forsvinner ned i jordas indre i løpet av et år, viser geologiske studier.

Forskerne regnet seg fram til at det trekkes fire ganger mer vann ned i jordas indre i Marianegropen enn geologene hittil har trodd.

Oversatt til globale forhold betyr det at hele jorda sluker tre trillioner liter vann fra havene i løpet av en million år.

Regnskapet går ikke opp

Det gir geologene en utfordring, for det passer ikke med beregninger over hvor mye vann vulkaner frakter tilbake til overflaten. De to tallene må være i balanse hvis det ikke skal ende med at havene tørrlegges.

Forskerne konkluderer derfor med at flere studier må til for å få regnskapet til å gå opp.