Shutterstock
nordlys

Solpartikler tenner polarlys

Sola sender hele tiden ut elektrisk ladede partikler, som i møtet med molekyler i planetenes atmosfære skaper et spektakulært lysshow: polarlys.

Stjernen vår spyr ut en strøm av ladede partikler mot planetene i solsystemet.

SOLA: Sola avgir hele tiden en strøm av tynn gass: solvinden. Når sola er spesielt aktiv, sendes gassen ut i enorme bobler,
såkalte koronamasseutbrudd, eller i solstormer, kraftige eksplosjoner i den øvre atmosfæren. Gassen inneholder elektrisk ladede partikler som hydrogenkjerner og elektroner som beveger seg ut gjennom solsystemet med overlydshastighet.

NASA

Energirike partikler tenner nordlys

JORDA: Jordas magnetfelt leder partikler fra sola til polene. Partiklene treffer molekyler i lufta og gir dem mer energi. Derfor lyser de som nordlys eller sørlys. Når sola sender ut mange partikler, er lyset ekstra kraftig og strekker seg lenger vekk fra polene.

Vulkansk måne forsterker nordlys

JUPITER: Polarlyset på Jupiter er påvirket av vulkansk aktivitet på planetens måne Io. Partikler fra utbrudd blir fanget av planetens magnetfelt og reagerer med molekyler i atmosfæren. Jupiter har solsystemets kraftigste nordlys, som oppstår på en helt spesiell måte.

Polarlys sprer seg ut over planeten

MARS: På naboplaneten vår oppstår ikke polarlys bare ved polene – Mars har ikke noe sterkt magnetfelt som kan styre partiklene. I stedet sprer solpartiklene seg ut i atmosfæren. I prinsippet kan lyset dekke hele planetens atmosfære.

Helning forskyver lysflekker

URANUS: På solsystemets tredje største planet oppstår polarlyset langt fra den geografiske nord- og sørpolen. Det skyldes at magnetfeltet til Uranus heller 59 grader i forhold til rotasjonsaksen. Det skyldes trolig en kollisjon med en annen planet.

Magnet skaper felter av polarlys

SATURN: Romsonden Cassini har filmet polarlys over den karakteristiske sekskantede skyen på Saturns nordpol. Forskerne oppdaget at polarlyset også blir skapt i flekker innenfor sirkelen, tettere omkring polen. Lyset kan skyldes en magnetisk forbindelse mellom Saturn og planetens måner.

NASA/JPL/University of Arizona/ STScI/ESA/NASA

Polene gløder i flere dager

SATURN: Magnetfeltet på ringplaneten Saturn leder solpartiklene til polene, der det oppstår et sirkelformet polarlys. Når sola er spesielt ­aktiv, kan ­polarlyset vare i flere dager – på jorda varer det sterke lysshowet som regel noen minutter.