Shutterstock
Dyr på savannen

Hvordan ville dyrelivet se ut uten mennesker?

Kan biologene si noe om hvordan dyrelivet på jorda hadde utviklet seg hvis mennesket ikke eksisterte?

Uten mennesker ville mesteparten av jorden minne om de afrikanske nasjonalparkene, med et utrolig rikt dyreliv.

Det viser en studie fra 2015 der forskere ved Aarhus universitet simulerte fordelingen av verdens pattedyr hvis ikke mennesker hadde eksistert.

Vi fortrenger de store pattedyrene

Mesteparten av verden er i dag fattig på store pattedyr. Fargekodene på kartene viser antallet arter på over 45 kilo.

Dyr i verden
© Søren Faurby

I en verden uten mennesker ville flere store pattedyr ha levd over mesteparten av kloden. Sør-Amerika ville for eksempel ha hatt 45 arter av store pattedyr i stedet for fem.

Dyr i verden
© Søren Faurby

Virkelighetens verdenskart viser at bare Afrika har en viss artsrikdom av store pattedyr i dag – blant annet fordi disse kan leve beskyttet i store nasjonalparker.

De store pattedyrene ville ifølge forskerne sannsynligvis ha vært vanlige over mesteparten av kloden.

Særlig Sør- og Nord-Amerika kunne ha hatt flere store pattedyr, faktisk like mange som Afrika. Ifølge forskerne ville Sør-Amerika for eksempel ha hatt 45 arter av store pattedyr i stedet for bare fem.

Næsehorn og elefanter

Elefanter og neshorn kunne ha levd i det nordlige Europa hvis det ikke var for mennesket.

© Shutterstock

I dag er det bare i Afrika man finner et mangfold av store pattedyrarter, for eksempel elefant, flodhest, sjiraff og neshorn. I alle andre verdensdeler har menneskets utbredelse og levemåte utryddet de store artene.