Det er skuddår i 2020 og skuddag er den 24. februar.

Skuddår og skuddag – Når har vi skuddår neste gang?

I 2024 har vi 366 dager i stedet for 365. Det skjer fordi vi har skuddår og får en ekstra dag i februar. Her får du mer informasjon om skuddår og skuddag.

I 2024 har vi 366 dager i stedet for 365. Det skjer fordi vi har skuddår og får en ekstra dag i februar. Her får du mer informasjon om skuddår og skuddag.

Shutterstock

Det er skuddår i 2024 og skuddag i februar

I 2024 har vi skuddår, og derfor er det 366 dager i kalenderåret i stedet for de normale 365 dagene. Mange mennesker tror at skuddagen faller 29. februar, da det er den ekstra dagen som legges til til kalenderen.

Men skuddag er offisielt 24. februar, og årsaken ligger i det gamle Romerriket.

I 46. f.Kr. innførte Julius Cæsar en reform av den romerske kalenderen, der en ekstra dag, skuddag, ble innført hvert fjerde år. I det romerske kalendersystemet var februar årets siste måned og årets siste dag var 23. februar. Det var altså naturlig å legge til 24. februar som skuddag.

Hvorfor har vi skuddår?

Vi har skuddår fordi jordas bane rundt sola ikke helt passer med 365 dager. Det astronomiske året er nemlig 365 døgn og seks timer – nærmere bestemt 365,2422 dager.

Skuddår og skuddag - Jordas bane rundt sola

Vi har skuddår stort sett hvert fjerde år fordi jordas bane rundt sola ikke helt passer med et år på 365 dager.

© Shutterstock

Det vil si at vi hvert år har et overskudd på om lag et kvart døgn, som hvert fjerde år konverteres til en ekstra dag – og altså skuddår. Hvis vi ikke hadde skuddår, ville vårjevndøgn forskyve seg en dag hvert fjerde år, og årstidene ville altså langsomt flytte seg i forhold til kalenderen vår.

Over en årrekke ville vi få snudd opp ned på årstidene, slik at vi hadde vår i høstmånedene og høst i vårmånedene.

Slik beregnes skuddår

Selv om grunnregelen er at skuddår kommer hvert fjerde år, er det unntak, siden årstidene fortsatt forskyves littegrann.

Skuddår plasseres altså etter noen spesielle regneregler:

 • Det er skuddår hvert fjerde år hvis årstallet kan deles med 4. Fx er 2024/4 = 506 og dermed delelig med 4. Når et tall er delelig, betyr det at resultatet av regnestykket er et helt tall uten desimaler.

 • Det er ikke skudår, hvert fjerde år hvis årstallet kan deles med 100. For eksempel ville skuddår naturlig falle i år 2100. Men da 2100 delt med 100 er 21, er årstallet delelig med 100. Derfor er det ikke skuddår i 2100.
  Der finnes et unntak. Hvis årstallet kan deles med 100 OG 400, så er det skuddår likevel. Derfor var det skuddår i år 2000, men ikke skuddår i år 1900, da 1900/400 er 4,75 – og altså ikke delelig med 400.

Hvorfor heter det skuddår?

Når vi har skuddår og 366 dager, forskyves merkedager med hele to dager. Ved «normale» år med 365 dager forskyves merkedager bare med én dag.

Det vil si at hvis du har bursdag etter 1. mars på en fredag i 2023, vil du i skuddåret 2024 ha bursdag på en søndag. Ordet skuddår kommer av at dagene er forskjøvet med en ekstra dag.

Oversikt over skuddår

Her kan du se en oversikt over skuddår fram til år 2100.

 • 2024
 • 2028
 • 2032
 • 2036
 • 2040
 • 2044
 • 2048
 • 2052
 • 2056
 • 2060
 • 2064
 • 2068
 • 2072
 • 2076
 • 2080
 • 2084
 • 2088
 • 2092
 • 2096