Kan vi se satellitter fra Jorden?

Er det mulig å få øye på en satellitt på nattehimmelen uten å bruke teleskop?

Kan vi se en satellitt fra Jorden?

Rett etter solnedgang og like før soloppgang er det i klarvær mulig å få øye på en liten, lysende prikk som beveger seg med jevn fart over himmelen uten å blinke. Det er en satellitt som reflekterer sollyset og som derfor er mulig å se fra Jorden. Den internasjonale romstasjonen ISS og kinesernes romstasjon Tiangong-1 kan vi også se på samme måte.

Satellitt kan ses om dagen

I mørket er det derfor lett å få øye på satellitter som går rundt Jorden i baner som ikke ligger altfor høyt oppe. Fra tid til annen lar det seg også gjøre å få et kort glimt av en satellitt om dagen. Særlig de 66 Iridiumsatellittene som brukes til satellittelefoni, kan ganske kort reflektere så mye av sollyset at de blir å se om dagen som et lysglimt av noen sekunders varighet.

NASA har en e-postservice, "Spot The Station", der registrerte mottakere får beskjed 12 timer før Den internasjonale romstasjonen ISS passerer området der de bor. På den måten kan folk vite når de bør legge hodet bakover og speide etter romstasjonen.

Tre faktorer avgjør om en satellitt er synlig:

STØRRELSEN

Jo større satellitten er, desto lettere er det å se den. Romstasjonen ISS er den største satellitten og også den som lyser mest.

HØYDEN Satellitter i baner lavere enn 1000 km over Jorden er lettest å få øye på. Men vi kan ikke se TV-satellittene som er nesten 36 000 km unna.

OVERFLATEN

Blanke overflater som solpaneler og antenner av metall reflekterer lyset best.

Værsatellitt hjelper meteorologene

Les mer om satellittene som forutsier været og overvåker klimaet: