Påvirker det økte havnivået jordrotasjonen?

Smeltende poler får havet til å stige, men endrer det jordrotasjonen?

Høyere havnivå er en av de faktorene som kan endre jordrotasjonen.

© ALL OVER & SHUTTERSTOCK

Jorda roterer nå én gang omkring sin egen akse på 86 400 sekunder, noe som svarer til et døgn.

Men rotasjonshastigheten avtar langsomt, siden bevegelsen skaper en friksjonsmotstand, så døgnet forlenges med to millisekunder i århundret.

En rekke faktorer, blant annet tidevann, jordskjelv og havnivå, påvirker friksjonsmotstanden og dermed rotasjonshastigheten.

I 1998 kunne en gruppe forskere påvise at endringer i havstrømmer, temperatur og saltinnhold kunne endre dagslengden med noen få mikrosekunder.

Faktorene kan imidlertid påvirke rotasjonen begge veier. Rotasjonen får jorda til å bule ut ved ekvator, men i takt med at rotasjonen avtar, blir jorda mer kulerund.

Det fører til jordskjelv, som omfordeler jordas masse og dermed øker rotasjonshastigheten.

Derfor er det vanskelig å si om dagene vil bli kortere eller lengre når havet stiger.

Jordskjelv endrer jordaksen

Jordskjelv kan øke rotasjonshastigheten til jorda ved å omfordele massen og forskyve tyngdepunktet.

Det jordskjelvet som utløste en tsunami i 2004, forkortet dagslengden med om lag tre mikrosekunder og flyttet aksen 17 centimeter.

Månen bremser jordrotasjonen

Jorda og månen er låst i en tautrekking som demper jordrotasjonen og øker farten til månen.

Alt dette skyldes en ellipseformet utbuling av tidevann som oppstår når jordrotasjonen danner friksjon mellom jordskorpen og havvannet.