Når vil Jordens poler bytte plass igjen?

Jordens magnetfelt skifter retning med jevne mellomrom, men vi vet ikke om det er i ferd med å snu. Sikkert er det likevel at de magnetiske polene flytter på seg. Kompassmålinger av magnetfeltet gjennom de siste 400 årene forteller at den magnetiske nordpolen har flyttet seg rundt i Polhavet nord for Canada med opptil 10 kilometer årlig, men rundt 1990 fikk den opp farten og dro nordover med opptil 60 kilometer i året. De magnetiske polenes posisjon lenger tilbake i tid blir avslørt av forskjellige magnetiske mineraler som man finner i lava og andre millioner av år gamle bergarter.

Illustration af Jordens magnetiske felt
© Shutterstock

Jordens magnetfelt skifter retning med jevne mellomrom, men vi vet ikke om det er i ferd med å snu. Sikkert er det likevel at de magnetiske polene flytter på seg. Kompassmålinger av magnetfeltet gjennom de siste 400 årene forteller at den magnetiske nordpolen har flyttet seg rundt i Polhavet nord for Canada med opptil 10 kilometer årlig, men rundt 1990 fikk den opp farten og dro nordover med opptil 60 kilometer i året. De magnetiske polenes posisjon lenger tilbake i tid blir avslørt av forskjellige magnetiske mineraler som man finner i lava og andre millioner av år gamle bergarter. Mineralene røper at magnetfeltet skifter retning med gjennomsnittlig 250 000 års mellomrom. Det er også mulig å se at det er over 780 000 år siden sist de byttet plass, så det kan tenkes at tiden nå er inne for et retningsskifte. Det er for øvrig ikke bare magnetfeltets retning som forandrer seg med tiden, også styrken varierer ifølge prøver som er tatt på bunnen av hav og sjøer. Ut fra mineralanalyser av prøvene kan man fastslå at magnetfeltets styrke er redusert i løpet av de siste 11 000 årene.