Men tenk om Jorden ikke roterte?

Som kjent roterer Jorden med en bestemt hastighet. Hva ville det ført til hvis den roterte langsommere?

World map No rotation

Jordenroterer én gang rundt sin egen akse på 24 timer, og det skal vi være glade for. For hvis Jorden roterte betydelig langsommere, ville det påvirket klimaet, havet og været på en meget ubehagelig måte.

En langsommere rotasjon ville gitt større forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen. Det er vanskelig å si hvor grensen går før Jorden ville blitt ubeboelig. Men et døgn på cirka en uke ville helt sikkert gitt noen svært varme dager og tilsvarende kalde netter, og i tropene ville det ikke vært mulig å bo.

En langsom rotasjon ville dessuten medført en rekke andre endringer, blant dem et svakere magnetfelt samt nye hav- og landområder. Både værsystemene og havstrømmene ville endret seg radikalt. Spesielt ville edringene i havstrømmene gitt store klimaforandringer fordi de spiller en avgjørende rolle for fordelingen av varmen på Jorden.

Verdenskartet endrer seg

Hvis jordrotasjonen opphørte helt, ville de to polene blitt dekket av vann, mens større landområder ville samlet seg rundt ekvator.

  1. Havet drar seg i retning av polene, for der er tyngdekraften størst. Dette medfører store oversvømmelser.

  2. Mens vanndybden øker ved polene, blir den til gjengjeld lavere ved ekvator der det oppstår nytt land.

  3. Nye landområder ved ekvator vokser sammen, mens havet deler seg i et nordlig og et sørlig hav.

Hurtig rotasjon gir stormfull klode

Hvis jordrotasjonen tiltok, ville dagene blitt kortere og derfor også kaldere. Vi ville fått et mer stormfullt klima. Selv om friksjonen mellom Jordens overflate og atmosfæren ville bremset vindhastigheten, hadde vi likevel opplevd evige orkaner på over 500 km/t.