Kaos i magnetfeltet truer alt liv

Ifølge forskernes beregninger er jorden på vei mot en såkalt polvending, som vil svekke magnetfeltet og få uoverskuelige konsekvenser for elektronikk, kommunikasjon og selve menneskeheten.

Polvending

Jordens magnetfelt, som beskytter oss mot kosmisk stråling, truer med å kollapse. Da kan ekstremt energirike og dødelige partikler suse gjennom atmosfæren.

© Claus Lunau

Uro i jordens flytende kjerne tyder på at den magnetiske nord- og sørpolen holder på å bytte plass.

Polvendingen vil føre til en 500 år lang periode der jorden er uten magnetfelt og derfor ubeskyttet mot dødelig stråling fra verdensrommet – med alvorlige konsekvenser for deg og for alt elektronisk utstyr.

Mobilen bryter sammen

Den kosmiske strålingen ødelegger elektrisk utstyr, som for eksempel en mobiltelefon, pga. overspenning. Et svekket magnetfelt kan tvinge moderne teknologi til å designes helt på nytt i enkle og robuste utgaver, mer i stil med de systemene som installeres i satellitter.

### Du får kreft Hvis energirike partikler fra verdensrommet treffer DNA i kroppen, fører det til skader, og det kan på sikt føre til kreft. Det er det samme problemet astronautene blir utsatt for i løpet av en årelang reise til og fra Mars.
Leger har regnet seg fram til at sannsynligheten for dødelig kreft er på mellom fire og fem prosent. ### Du må klare deg uten strøm Allerede i dag kan såkalte solstormer, som slynger partikler mot jorden, føre til brudd i strømforsyningen. I en fremtid uten magnetfelt vil transformatorstasjoner og høyspentledninger bryte helt sammen.
### Rompartikler forstyrrer sansene dine Hvis kosmiske partikler treffer nervebaner i hjernen, oppstår det elektriske impulser som utløser falske syns- og sanseopplevelser. Det rapporterte astronauter allerede under måneferdene på 1960- og 1970-tallet. Med et svakt magnetfelt vil alle blir utsatt for falske sanseopplevelser, noe som kan være svært distraherende og faktisk livstruende.