Kan Polarsirkelen flytte på seg?

Hvorfor ligger Polarsirkelen der den gjør? Og kan den etter hvert flytte på seg?

Aurora borealis over isbjerge
© Shutterstock

Polarsirkelen er grensen for området der man kan oppleve midnattssol. På selve Polarsirkelen har man ett enkelt døgn med midnattssol ved sommersolverv, og jo lenger mot nord man kommer, desto lengre blir perioden med dagslys døgnet rundt. Fenomenet skyldes at Jordens akse er så vidt skråstilt i forhold til rotasjonen rundt Solen. Når det er sommer på den nordlige halvkulen, vender et område på den nordligste delen av kloden mot Solen døgnet rundt og har dermed evig dagslys. Om vinteren er det natt hele døgnet fordi Jordens skråstilling vender bort fra Solen. Skråstillingen er i øyeblikket cirka 23,5 grader, og det betyr at Polarsirkelen ligger ved 66,5 grader. Men skråstillingen varierer. På grunn av tiltrekningen fra de øvrige planetene i solsystemet slingrer Jorden i sin bane som en tallerken som roterer på en bordplate, mens selve banens plan vipper opp og ned. Disse bevegelsene gir et samlet avvik i skråstillingen som varierer innenfor en periode på 41 000 år. Nå for tiden er skråstillingen avtagende, og det betyr at Polarsirkelen rykker nordover med en fart på rundt 14,5 meter i året.