Kan en supernova ødelegge Jorden?

Bekymret hører jeg at en supernova kan ødelegge Jorden. Kan den virkelig det?

kepler supernova NO

En supernova oppstår når en tung stjerne har brukt opp alt drivstoffet. Energiproduksjonen har hele tiden holdt stjernen oppe, men når produksjonen går i stå, bryter stjernen sammen.

Da skrelles det ytre gasslaget av, og store mengder gamma- og røntgenstråler samt massevis av høyenergipartikler blir slengt ut i universet.

Stråling vil kunne ødelegge Jordens ozonlag

Forskere har anslått at strålingen fra en supernovaeksplosjon bare 26 lysår fra Jorden vil ødelegge halvparten av ozonlaget, slik at mer av Solens skadelige UV-stråling treffer Jorden.

Ingen fare for øyeblikket

Den økte strålingen vil i særlig grad gå utover planteplanktonet som produserer halvparten av oksygenet i atmosfæren og er første ledd i havets næringskjede. Men supernovaer nærmere Jorden enn 26 lysår er ekstremt sjeldne og forekommer bare med én komma fem milliarder års mellomrom.

For tiden vil ingen av stjernene som ligger så nær Jorden, eksplodere som supernovaer.