Jordas magnetiske poler har byttet plass mange ganger. De siste 800 000 årene har de imidlertid holdt seg på plass.

© KEN IKEDA MADSEN & SHUTTERSTOCK

Kan det virkelig stemme at polene holder på å bytte plass?

Jordas magnetfelt har endret retning mange ganger, og mange forskere mener en polvending er nært forestående i geologisk forstand.

De magnetiske polene har byttet plass veldig mange ganger. I de siste 20 millioner årene har det som regel gått 200 000–300 000 år mellom hver gang, men denne gangen har skiftet latt vente på seg.

Forskere vet at det er omkring 786 000 år siden polene byttet plass forrige gang. Hvis det var mulig å reise 800 000 år tilbake i tid, ville den røde enden av kompassnålen altså peke mot den geografiske sørpolen i stedet for å peke mot nord.

Jordas magnetfelt blir trolig dannet rundt den ytre kjernen, som består av smeltet jern. På grunn av små avvik i temperaturen i smeltemassen oppstår det såkalte konveksjonsstrømmer, som sammen med jordas rotasjon holder det smeltede jernet i konstant bevegelse.

Bevegelsen skaper en elektrisk strøm som induserer et magnetfelt som igjen setter mer av jernet i bevegelse – en prosess kjent som geo-dynamoen.

De siste 160 år har magnetfeltet blitt svakere, noe som kan tyde på en snarlig polvending.

Ifølge forskerne Carlo Laj og Catherine Kissel går det imidlertid minst 500 år før det skjer.

Polskifte skaper magnetisk rot

Forskernes data viser at jordas magnetfelt svekkes i tiden opp mot et polskifte, noe som gjør jorda mer utsatt for stråling fra rommet.

Men en datasimulering viser at magnetfeltet aldri forsvinner helt.

Før polvendingen: De blå og oransje feltlinjene som illustrerer jordas magnetfelt, starter fra én av to poler – slik situasjonen er i dag.

Under polvendingen: Feltlinjenes orden blir til kaos, og det oppstår flere sør- og nordpoler. Magnetfeltet mister styrke, men forsvinner aldri.

Nordpolen flyttet seg fra Antarktis

Forskere har ut fra geologiske data funnet ut at den magnetiske nordpolen befant seg omkring Antarktis for om lag 790 000 år siden.

Etter en periode på 6000 år, da magnetfeltet varierte voldsomt, flyttet nordpolen seg i løpet av bare 100 år nordover til sin nåværende plassering ved Arktis.