Kan det virkelig stemme at nordpolen og sørpolen snart bytter plass?

Jeg har hørt at jordens magnetiske poler er på vei til å bytte plass. Kan det virkelig være riktig, og hvordan kan geologene vite det?

Jordens poler bytter plads
© Shutterstock

Jordens magnetiske poler har byttet plass utallige ganger i klodens historie. I løpet av 83 millioner år har det skjedd 183 ganger.

Det betyr at det i gjennomsnitt bare har gått om lag 450 000 år mellom hver polvending.

Periodene mellom vendingene varierer imidlertid mye, og at det er 786 000 år siden forrige gang, betyr ikke nødvendigvis at det snart skjer igjen.

Mineraler fryser fast fortiden

Ved å studere magnetiske mineraler som har størknet i lava på ulike tidspunkt, kan geologene se hvordan jordens magnetfelt har vært rettet opp gjennom tidene.

For 72 millioner år siden byttet polene plass hele fem ganger på en million år. Til andre tider har perioden mellom to polvendinger vart over ti millioner år.

Andre argumenter kan imidlertid tyde på at en polvending er på vei. Jordens poler flytter seg for tiden med opptil 50 kilometer i året samtidig med at magnetfeltet avtar i styrke. Begge deler kan innvarsle en polvending, men forskerne anser ikke dette som sikre tegn.

Polvendingen skaper magnetisk rot

Datasimuleringer viser at jordens magnetfelt blir fullstendig kaotisk under en polvending.

Jordens poler bytter plads
© G. Glatzmaier, LANL & P. Roberts, UCLA/Spl

1. Sterkt felt før vendingen

Jordens magnetiske feltlinjer (blått og oransje) utgår vanligvis fra én av to poler – slik som vi kjenner det i dag. Det velordnede magnetfeltet gir en sterk beskyttelse mot kosmisk stråling.

Polerne bytter plads
© G. Glatzmaier, LANL & P. Roberts, UCLA/Spl

2. Svakt felt under vendingen

Mens de to polene er på vei til å bytte plass, blir feltlinjenes orden avløst av kaos fordi det oppstår flere lokale sør- og nordpoler. Stort sett blir feltet svakere, men det forsvinner aldri helt.

Under en polvending blir jordens magnetfelt mye svakere – kanskje i flere tusen år.

Med et svekket magnetfelt vil flere ladde partikler fra solen nå jordoverflaten, der de for eksempel vil forstyrre elektriske apparater og føre til flere krefttilfeller.