Forskere har for første gang laget en video som avslører jordens geologiske utvikling.

Videoen viser hvordan de tektoniske platene gjennom tiden har beveget seg rundt på kloden. Antarktis har for eksempel tidligere ligget omkring ekvator, mens Nord-Europa har ligget helt nede der Australia ligger i dag.

De tektoniske platene beveger seg hele tiden. For eksempel beveger den nordamerikanske kontinentalplaten seg vekk fra den eurasiske med 2,5 centimeter – hvert år.

Video: Se jordens geologiske utvikling på en milliard år