Jordens indre kjerne er delt i to

Undersøkelser av hvordan jordskjelvbølger forflytter seg gjennom Jordens indre, førte til en banebrytende oppdagelse: Jordens innerste kjerne er todelt.

Jordens indre kjerne har sin egen kjerne

Jordens indre skjuler enda en kjerne

Vitenskapen vet mer om fjerne planeter som Mars og Jupiter enn om vår egen klodes aller innerste. Men med en ny teknikk kan nå geologene ved hjelp av ultralyd undersøke Jordens indre på samme måte som leger ser inn i pasienter.

Ved å bruke den nye teknikken gjorde geologer ved University of Illinois, USA, og Nanjing Univerity, Kina, en skjellsettende oppdagelse: De påviste at Jordens indre kjerne ikke er den innerste, og at det er enda en kjerne innenfor.

Jordens indre vil fortelle om Jordens utvikling

Forskerne skannet Jordens indre ved hjelp av seismiske bølger fra jordskjelv som går hele veien gjennom Jorden, inn til kjernen og tilbake igjen. På den måten oppdaget de at jernpartiklene i den ytterste indre kjernen er ordnet i nord-sørgående retning, mens de i den indre indre kjernen peker øst-vest.

1: Skorpe 2: Mantel 3: Ytre kjerne 4: Indre kjerne A: Indre indre kjerne B: Ytre indre kjerne

Forskerne håper den nye kunnskapen kan gi større innsikt i Jordens utvikling og hvordan Jordens kjerne samspiller med magnetfeltet som er skjoldet som beskytter oss mot stråling fra rommet.

Jordens indre er kompleks

At Jordens kjerne er todelt, er bare én av flere oppdagelser som geologer har gjort. Les mer i artikkelen om Jordens fascinerende indre: