Jordens 5 største gåter

Jorden er den planeten vi kjenner best. Likevel er det mye vi ikke vet. Men gåtene utgjør nøkkelen til forståelse av kloden vår, og geologenes jakt på svar pågår med uforminsket styrke.

Earth seen from space

1. Er Jorden noe helt for seg selv?

Jorden er en oase i universet. Den har masse, atmosfære og vann og helt riktige mengder lys og varme, mens våre syv nærmeste naboer er enten kalde som is eller glødende varme. Men er Jorden virkelig enestående? Eller finnes det andre planeter som er like unike?

Forskernes kvalifiserte forslag

Forskerne har etter hvert fått god innsikt i prosessene som i tidens løp har formet Jorden. I utgangspunktet er den en helt vanlig steinplanet i bane rundt en gul dvergstjerne. Men de siste årene er det blitt klart at det gjennom milliardene av år skjedde en rekke uforutsigbare hendelser som skapte gunstige livsbetingelser.

For det første lå Jorden fint til i forhold til Solen og fikk fra starten av en brukbar temperatur. En forholdsvis stor måne ga dessuten Jorden stabil rotasjon og et tilhørende nokså stabilt klima, samtidig som en stor kjerne av jern genererte et magnetfelt som ble et vern mot strålingen fra Solen. Endelig mottok Jorden en stor mengde vann, som normalt befinner seg atskillig lenger ute i solsystemene.

Den populære forklaringen er at Jorden i sin tid ble bombardert med ismeteoritter. Nyere datasimuleringer demonstrerer at Jupiter og Saturn i fellesskap har kunnet slynge mindre objekter mot de indre planetene.

Earth seen from space

Hvordan kommer forskerne videre?

Det er vanskelig å si sikkert nøyaktig hvor uvanlig Jorden er før vi vet hvor ofte det oppstår lignende solsystemer. Og nettopp det har det europeiske romteleskopet Herschel drevet med siden mai 2009.

Hvorfor er det viktig?

Hvor særegen Jorden er, har betydning for hvor mye arbeid vi skal legge i letingen etter liv andre steder i universet.

Sannsynlighet for løsning?

Vi får neppe noen gang full oversikt over de faktorene som i løpet av 4,6 milliarder år har skapt Jorden. Til gjengjeld vet astronomene godt hva de skal lete etter.