Nasa
Jorden slik du aldri har sett den før teaserbloggbilde

Jorden: Livets planet

Visste du at Jorden har de perfekte betingelsene for liv? Les flere fakta om Jorden her.

Planeten Jorden

Jorden er det eneste stedet i universet der vi med sikkerhet vet at det finnes liv. Livet trives på Jorden fordi planeten befinner seg i det astronomene kaller solsystemets beboelige sone.

Den beboelige sonen er den avstanden fra Solen der overflatetemperaturen på en planet er slik at det kan være flytende vann. Det er likevel ikke bare avstanden fra Solen som er avgjørende. Planeten må også ha en atmosfære som kan gi et passende trykk for at vannet skal være flytende. Det har Jorden.

Jordens atmosfære holder på varmen

Atmosfæren bidrar med sin naturlige drivhuseffekt til å holde på varmen på Jordens overflate, og den skjermer mot skadelig stråling fra Solen og rommet. Derfor er Jordens overflate et ytterst velegnet sted for liv.

Jorden har kjerne av jern og overflate av stein

Jorden er, i likhet med de andre steinplanetene, bygd opp med en kjerne av jern og andre metaller omgitt av lag med stein. Denne oppdelingen oppsto da Jorden nettopp var dannet og fortsatt var flytende. De tunge stoffene falt til bunns, det vil si inn til Jordens sentrum, og de lettere forble øverst. Deler av Jordens kjerne er flytende, og her skapes Jordens magnetfelt av elektriske strømmer.

Liv på Jorden nesten fra starten

Det eldste liv som forskerne har funnet spor av på Jorden, er 3,6 milliarder år gammelt. På tidspunktet da dette livet var til, var Jorden ca. en milliard år gammel.

Forskerne vet ikke hvordan livet oppsto. Noen forskere mener at kimen til liv er kommet til Jorden fra kometer som har truffet Jorden. Uansett hvordan livet begynte, har de første primitive organismene utviklet seg til alle de forskjellige artene vi ser på Jorden i dag, pluss mange flere som har dødd ut i løpet av Jordens lange historie.

Les mer om de andre planetene i solsystemet.