Hvis jordkloden plutselig stanset rotasjonen, ville atmosfæren fortsatt suse rundt med om lag 1600 km/t og ødelegge alt på sin vei.

© YOUTUBE

Jordas rotasjon hindrer flere katastrofer

Netter som varer et halvt år, og mennesker, hus og trær som blir revet ut i atmosfæren. Hvis jorda plutselig sluttet å rotere, ville det føre til en rekke katastrofer.

Jorda roterer om sin egen akse. På et døgn har kloden beveget seg en runde, noe som svarer til en rotasjonshastighet ved ekvator på 1667 kilometer i timen.

Atmosfæren rundt jorda snurrer også, så hvis jorda plutselig sluttet å rotere, ville atmosfæren fortsette med å bevege seg med 1667 kilometer i timen.

Det svarer til å kjøre i en bil i 1667 kilometer i timen og så på et øyeblikk bremse ned til 0.

Alt ved ekvator blir revet ut i atmosfæren

Til sammenligning: Når en stor tornado passerer, kan vindhastighetene nå opp i over 500 kilometer i timen, noe som etterlater et spor av fullstendig ødeleggelse. Vindhastigheten, hvis jorda gikk i stå, ville altså være mer enn tre ganger større enn de kraftigste tornadoene.

Trær, biler, hus og mennesker ville bli blåst ut i atmosfæren.

Et døgn blir til et år

Jo lenger vekk fra ekvator du befant deg, jo lavere ville vindhastigheten være, og på polene ville det nærmest være helt vindstille.

Alt liv ville bli utslettet nær ekvator, mens enkelte mennesker og dyr nok kunne ha overlevd nær nord- og sørpolen. De overlevende ville imidlertid våkne opp til en helt annerledes verden enn i dag.

Alle de tingene som normalt tar et døgn for jorda, ville nå ta et helt år, så vi ville for eksempel måtte vente veldig lenge på en soloppgang.

Landjorda samler seg på en stillestående klode

Hvis jorda sluttet å rotere, ville vi få netter på halve år og et superkontinent.

  • KLIMAET: Et halvt års isende kulde ville bli etterfulgt av et halvt års ekstrem varme.

  • JORDAS UTSEENDE: Jordas rotasjon får kloden til å bule ut omkring ekvator. Uten rotasjonen ville vannet flyte ut mot polene og skape to store verdenshav. Da ville det bare være land i et bredt bånd omkring ekvator.

  • TIDEVANN: Bare månen ville ha innflytelse på tidevannet, så perioden mellom flo og fjære ville bli lenger.

  • LIVET: Dyr måtte innrette seg etter de nye klimaforholdene, og mange arter ville dø ut.

  • MAGNETFELTET: Rotasjonen er med på å sørge for jordas magnetfelt, så beskyttelsen mot kosmisk stråling ville forsvinne.