Shutterstock
Jorden rotation stop

Hva om jorden plutselig sluttet å rotere?

Jordens rotasjon er naturligvis viktig for døgnrytmen vår, med natt og dag. Men hvilke konsekvenser ville det få hvis kloden vår plutselig sluttet å rotere?

Jorden roterer om sin egen akse. På et døgn har kloden dreiet rundt én gang, noe som gir en rotasjonshastighet ved ekvator på 1667 km/t. Hvis den plutselig stoppet, ville det derfor svare til å kjøre en bil i 1667 km/t og så på et øyeblikk bremse ned til 0.

Atmosfæren roterer også, og den ville fortsette bevegelsen når jorden stoppet.

På jordoverflaten ville vi derfor oppleve vindhastigheter som var mer enn tre ganger så høye som de som oppstår ved voldsomme tornadoer. Her kan vindhastigheten komme over 500 kilometer i timen, noe som forårsaker total ødeleggelse overalt der tornadoen rammer.

tornado

Hvis jorden stanset, ville atmosfæren fortsatt suse rundt – i hastigheter høyere enn under tornadoer.

© Shutterstock

Trær, biler, hus og mennesker ville bli revet ut i atmosfæren, og det aller største kaoset ville oppstå ved ekvator, der luften i atmosfæren beveger seg raskest.

Jo lenger nord sør du befinner deg, desto lavere vil vindhastigheten være, og på polene ville det nærmest vært vindstille.

Mens alt liv antagelig ville bli utslettet nær ekvator, ville mennesker og dyr derfor fortsatt ha en sjanse nærmere polene. De ville imidlertid våkne opp til en helt ny verden.

En stillestående jord ville bli et helvete

Kloden vår ville bli mye vanskeligere å overleve på hvis den plutselig stoppet.

Jorden rotation
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Et forblåst kontinent

Uten rotasjon ville jordens overflatevann strømme nord- og sørover og danne to verdenshav skilt av et superkontinent i et belte langs ekvator – nøyaktig der de kraftige vindene ville herje aller mest.

solvind
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Badet i dødelig stråling

Jordens rotasjon holder liv i den indre dynamoen som skaper klodens magnetfelt. Uten rotasjon, ikke noe magnetfelt, og dermed ingen beskyttelse mot den skadelige kosmiske strålingen, særlig fra solen.

Jorden kulde varme
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Klimaendringer hvert halvår

Uten jordens rotasjon ville alt liv være tvunget til å tilpasse seg ekstreme klimaendringer. Det ene halvåret ville innebære kontinuerlig lys og stekende varme, det andre kontinuerlig mørke og bitende kulde.

Alle de tingene som vanligvis tar et døgn, ville nå ta et helt år, så vi måtte for eksempel vente veldig lenge på en soloppgang.

Uten vekselvirkningen mellom natt og dag ville vi oppleve et mørkt halvår med isende kulde fulgt av et lyst halvår med ekstrem varme.

Dessuten ville en klode uten rotasjon få en ny fordeling av hav og landjord. Rotasjonen tvinger i dag vannet mot ekvator, så hvis den stoppet, ville det strømme mot sør og nord og tørrlegge et bredt belte hele jorden rundt.