Hvorfor har den nordlige halvkulen mest landmasse?

Den største landmassen på kloden ligger på den nordlige halvkulen. Hvorfor det?

future land

Fordelingen av landmassene på Jorden blir skapt av bevegelser i klodens øverste lag, platetektonikken.

Den drives i hovedsak av varmestrømninger i Jordens indre samt av draget i de store platene når de sklir inn under hverandre og synker ned i Jorden. Men ingenting tyder på at den ene halvkulen får mer eller mindre landmasse enn den andre.

Kontinentaldrift splittet landmassen

I dag har den nordlige halvkulen 39 prosent av landmassen, mens den sørlige har 19 prosent. Men fordelingen forandrer seg konstant, og skrur vi tiden 200 millioner år tilbake, var nesten hele landmassen samlet i ett kontinent, Pangea, som i hovedsak lå på den sørlige halvkulen.

Senere ble arealet brutt opp i mindre kontinenter som skled vekk eller dannet nye konstellasjoner.

Se fremtidens Jord

Se en film om landmassenes bevegelser i fremtiden.