Hvorfor er tidevannet høyere noen steder enn andre?

Hvorfor er ikke forskjellen på høy- og lavvann den samme alle steder på jorden?

Tidevandet overflyder Venedig
© Shutterstock

Tidevannet er et fenomen som forekommer overalt på jorden, men med svært store forskjeller fra sted til sted. Ved noen kyster varierer vannstanden så mye at båtene hviler på havbunnen ved lavvann og flyter normalt ved høyvann. Andre steder merker man ikke forskjell i det hele tatt. Forskjellen på tidevannshøyden skyldes først og fremst vanndybden. Når tidevannsbølgen beveger seg inn mot kysten, blir forskjellen på vannstanden større og mer merkbar jo grunnere vann det er langs kysten, og desto høyere vil derfor tidevannet bli. Forskjellen mellom høy- og lavvann blir dessuten særlig stor ved kyster der tidevannsbølgen tvinges gjennom kanaler og trange sund, eller på steder der to bølger fra forskjellige hav støter sammen. Tidevannshøyden varierer imidlertid ikke bare fra sted til sted, men også fra dag til dag. Høy- og lavvann – eller flo og fjære – skyldes solens og månens tiltrekning på verdenshavene og jordens rotasjon rundt sin egen akse. Forskjellen mellom høy- og lavvann avhenger av hvor nær månen er jorden, og hvordan jordbanen ligger i forhold til solen. Når månen står rett over et gitt sted på jorden, trekker den så kraftig i vannet at det stiger over sitt normale leie. Månens gravitasjonskraft påvirker ikke bare det vannet den står nærmest, men trekker også i vannmassene på stikk motsatt side av jorden, der det oppstår en annen bølge. Derfor har de fleste kystene i verden to høyvann og to lavvann i døgnet. Ved ny- og fullmåne – det vil si når solen og månen står på en rett linje i forhold til jorden – forsterker gravitasjonskreftene hverandre slik at forskjellen mellom høy- og lavvann blir særlig stor.