Hvorfor er nordlys ofte grønnlig?

Nordlys, aurora borealis eller polarlys er et vakkert fenomen med mange navn. Men hva er det som skaper lysshowet ved polene? Når er nordlys lettest å se, og er det å finne på andre planeter? Illustrert Vitenskap gir deg svarene her.

Nordlys_Aurora
© Shutterstock

Hva er nordlys?

Nordlys er et vakkert, dynamisk og ofte grønnlig lysfenomen på himmelen.

Det oppleves best under mørke og skyfrie vinterkvelder og kan strekke seg flere hundre kilometer over himmelen.

Fenomenet oppstår når partikler fra solen kolliderer med jordens atmosfære. Og tett på polene vil nordlys nærmest danse over himmelen.

Den bølgende bevegelsen skyldes at når partiklene fra solen flytter seg, så flytter nordlyset seg også.

Lenger fra polene vil lyset ses som stråler fordi magnetfeltet er annerledes her.

Når fenomenet oppstår på den nordlige halvkulen, heter det nordlys, mens det på den sørlige halvkulen heter sørlys. På latinsk kalles det henholdsvis for aurora borealis og aurora australis, noe som betyr morgenlys som kommer fra nord og morgenlys som kommer fra sør.

Den felles betegnelsen for nordlys og sørlys er polarlys, fordi det oppstår omkring planetens magnetiske poler.

Polarlys har mange ulike uttrykk, men det er tre overordnede typer:

  • Lysbue
  • Dobbeltbånd
  • Korona

Bilder av hver form kan man se under.

Bilder av tre typer polarlys

Når mørket faller på, ligner polarlys normalt et matt slør som senere blir mer fargerikt og opptrer i ulike former. Av de tre ulike typene polarlys anses korona for å være den mest spektakulære.

Lysbue
© Shutterstock

Lysbue

Loddrette buer som strekker seg høyt mot rommet.

Dobbelt-bånd
© Shutterstock

Dobbeltbånd

Lange lysstråler strekker seg mange kilometer over himmelen.

Korona nordlys
© Shutterstock

Korona

Sjelden polarlys der alle lysstråler ser ut til å falle sammen mot et midtpunkt.

Nordlys – eller aurora borealis – er normal grønt, men det kan være andre farger som for eksempel hvit, rødt, blått, fiolett og lyserødt.

Nordlys endrer både farge og form i løpet av en natt, og derfor vil opplevelsen av nordlys alltid være en enestående opplevelse.

Hvordan oppstår nordlys?

Nordlys og sørlys oppstår når partikler, ofte elektroner, fra solen kolliderer med oksygen og nitrogen i jordens øvre atmosfære, den såkalte magnetosfæren, ved de magnetiske polene.

Polarlys har altså en klar forbindelse med solens aktivitet og syklus.

Energi fra elektronene overføres til oksygen- og nitrogenmolekyler som blir mer «aktive», og når disse molekylene vender tilbake til sin normale tilstand, frigis partikler som kalles fotoner i form av synlig lys.

Den prosessen som skaper nordlys, finner sted omkring 100 til 400 kilometer over jordens overflate. På tross av den betraktelige avstanden, er lyset så intenst at det er tydelig synlig fra jorden.

Polarlyset har alltid fascinert mennesket, og vi har studert fenomenet i lang tid.

De eldste kjente astrologiske oversiktene går tilbake til 680–650 f.kr.

Nordlys farger

Det sies ofte at nordlyset er grønt. Men fargene på det fenomenet endrer seg avhengig av hvilke atomer de partiklene fra solen kolliderer med.

© Shutterstock

Hvor kan man se nordlyset?

Nordlys kan normalt bare ses i den såkalte nordlyssovalen, som er et belte omkring jorden mellom 60 og 70 grader nord. Sørlyset er også mest aktivt mellom 60 og 70 grader sør.

Når solen er ekstra aktiv, kan du imidlertid være heldig og se opp polarlyset til om lag 50 grader, noe som i Europa svarer til det nordlige Sentral-Europa. I noen ekstreme tilfeller har det også vært mulig å se polarlyset ved ekvator.

Nordlyset kan som regel ses i de nordlige delene av Skandinavia, Finland, Island, den sørlige delen av Grønland, Canada og det sentrale Alaska.

I videoen kan du se hvordan det grønne lyset danser på nattehimmelen.

Nordlys i Norge

Nordlys er mest aktivt mellom 60 og 70 breddegrader i den såkalte nordlysovalen. Derfor er det best sjanse for å oppleve det spektakulære fenomenet i de nordligste områdene i for eksempel Sverige, Norge og Finland.

Det er også en fordel å jakte på nordlys om vinteren eller i den sene høsten, siden de mørke nettene gjør det lettere å se lyset.

Hvis du vil oppleve nordlys i Norge, er bedres sjansene når du reiser nordover for Oslo. Lofoten befinner seg for eksempel i nordlysovalen.

Kart over nordlysovalen

Kart over nordlysovalen.

© Lasse Lund-Larsen

Når kan du se nordlys?

Det svake nordlyset forekommer døgnet rundt hele året, men om sommeren er det normalt for lyst på å kunne se lysfenomenet med det blotte øye.

Den beste tiden å se nordlys på er derfor mellom september og april, da det lyser opp i den mørke vintertiden.

Hvis nettene er kalde, klare og uten skydekke, er det lettere å se lysshowet på nattehimmelen. Dessuten er det en god idé å komme seg ut av byene for å minimere lysforurensning.

Hvorfor ser nordlys grønt ut?

Nordlysets farge er avhengig av hvilke atomer eller molekyler de ladde partiklene fra solen treffer, i hvilken høyde kollisjonene oppstår og hva elektronenes energi og hastighet er.

Partiklene treffer normalt oksygenatomer i en høyde på litt over 100 kilometer, og disse kollisjonene fører til en grønn aurora borealis.

I den høyden har sollys delt en del av oksygenet i atmosfæren i frie oksygenatomer, og når elektroner med høy energi treffer et oksygenatom, fører kollisjonen til at et elektron i atomet ender i en høyere energitilstand.

Når elektronet hopper tilbake til en lavere energitilstand, sender det ut lys med en bestemt bølgelengde, nemlig den karakteristiske grønne fargen.

Hvis elektroner med lavere energi kolliderer med oksygen, skaper det et rødt lys. Og hvis oksygen erstattes av nitrogen, resulterer det normalt i blått lys.

Ulike kombinasjoner av disse prosessene fører til ulike farger som for eksempel hvit, lyserød og lilla.

Grønt nordlys

Grønt nordlys sett fra verdensrommet

© Shutterstock

Nordlys og myter

Nordlys er gjengitt i mange historier og myter gjennom tiden.

I nordisk mytologi ble fenomenet ansett som et gjerde bygget av gudene i Midgard for å holde gigantene vekk fra menneskehetens verden.

Det ble imidlertid også sett som en avspeiling av Valkyrjenes rustning. Valkyrjene bestemte hvem som ville dø og hvem som ville overleve en kamp. Nordlys ble derfor betraktet som en oppfordring til en stor krig.

Er det polarlys på andre planeter?

Polarlys finnes ikke bare på jorden.

Polarlys oppstår på alle planeter, som har en atmosfære og et magnetfelt som kan reagere på solens partikler.

Saturn og Jupiter har magnetfelt som ligger parallelt med hver planets rotasjonsakse, og det dannes derfor en slags lysring omkring plantenes nord- og sørpol.

Hvis ikke magnetfeltet løper parallelt med planetens akse, som for eksempel på Uranus og Neptun, blir polarlyset mer rotete.

Polarlys på Jupiter

Polarlys forekommer også på andre planeter, som i dette bildet tatt på Jupiter.

© Shutterstock

Nordlys-prognose

Fordi romvær kan påvirke satellitter og elektronisk utstyr på jorden, er det løpende observasjoner og studier av solens aktivitet.

Likevel er det vanskelig å forutsi nordlys mer enn to timer før.

Du kan finne prognoser for nordlys her