Hvorfor endrer Jordens helning seg?

Jordhelningen i forhold til Solen skaper forskjellige årstider, men helningen er noe som endres over tid. Hvorfor skjer dette, og betyr det noe for klimaet?

Hvorfor endrerJordens helning seg?
© shutterstock

Vinkelen mellom Jordens rotasjonsakse og banen rundt Solen er ikke rett, og den endrer seg også etter hvert som tiden går. Det skjer på grunn av massetiltrekningen fra de andre planetene i solsystemet.

Beregninger har vist at vinkelen mellom Jordens akse og aksen som står vinkelrett på Jordens bane rundt Solen, kan variere mellom de to ytterpunktene 21,8 grader og 24,4 grader. Endringen i Jordens helning skjer periodisk, og det tar cirka 21 500 år fra helningen er minst til den er størst.

I våre dager er helningen omtrent 23,5 grader og på vei mot minimum. Solinnfallet forskjellige steder på Jorden forandrer seg i takt med endringene i Jordens helning i forhold til banen rundt Solen, og det medfører både lokale og globale klimatilpasninger.

Liten helning betyr mindre forskjell på årstidene, mens stor helning gir større forskjeller mellom årstidene og dermed også et mer dramatisk værlag.