Hvordan måler vi Jordens alder?

Forskerne kan bruke radioaktive varianter av forskjellige grunnstoffer til å datere Jorden med.

Zircon

Forskerne bruker radiometriske metoder for å tidfeste bergarter fra Jordens oldtid. De utnytter det at radioaktive varianter av forskjellige grunnstoffer (kalt isotoper), henfaller med helt bestemte hastigheter.

Ved å sammenligne mengden av den opprinnelige isotopen med henfallsproduktene etter den, er det mulig å fastslå hvor lang tid det er gått. I særlig grad brukes metoden på det urgamle mineralet zirkon. Det tar opp uran i krystallstrukturen, men avviser bestemt bly. Fordi isotopen uran-238 nettopp henfaller til bly, kan forskerne ved å måle hvor mye av zirkonets uran som er blitt til bly, fastslå at Jordens alder ligger mellom 4,4 og 4,6 milliarder år.