Hvordan kom vannet til jorda?

Det stammer helt fra planetens fødsel og har mye å takke vulkaner, isplaneter og jordas plassering i solsystemet for.

Vulkan vand kom til jorden

Vannet på jorda stammer helt tilbake fra planetens fødsel.

En del av vannet oppsto da jorda ble dannet, og har blitt transportert ut av mantel og skorpe via vulkaner.

En annen del av vannet er tilført jordas atmosfære gjennom et bombardement av små isplaneter.

Vann fra jordas barndom ble transportert til overflaten av vulkaner.

Jorda ligger i smørøyet

Jorda befinner seg dessuten i en avstand fra sola hvor det hopes opp spesielt store mengder oksygen, som kan bindes i oksygenholdige molekyler – inkludert vann, som består av grunnstoffene oksygen og hydrogen.

Mens hydrogen er et ekstremt vanlig grunnstoff, er oksygen en ytterst begrenset ressurs som bare dannes i stjerner.

Jorda er ikke alene - Mars har også spor av vann

Jorda er ikke den eneste planeten som har vann. Studier av Mars har vist at planeten bærer kilden til ekstremt saltholdig vann. Du kan lese mer i denne artikkelen: