Hvordan kan Jorden være magnetisk?

Jordens magnetisme kommer fra elektriske strømmer i planetens indre

Magnetic earth DK

Jordens magnetfelt ligner på mange måter magnetfeltet i en stangmagnet – men de to feltene er bygd opp på forskjellig måte. I en stangmagnet er det atomære, ensrettede magneter som sammen skaper magnetfeltet. Varmer man opp metallstangen, blir det kaos blant de små magnetene, og stangen mister den magnetiske evnen. Dette skjer ved en temperatur på omkring 800 grader, også kjent som Curie-temperaturen.

Jordens indre holder en temperatur på flere tusen grader, og derfor er det klart at jordmagnetismen ikke har oppstått på samme måte som i en stangmagnet. Jordens magnetisme kommer i stedet fra elektriske strømmer i planetens indre som består av en fast, indre kjerne av jern og nikkel og en ytre kjerne bestående av flytende metaller.

Kanskje fra Solen

Vi vet ikke hvor Jorden fikk det opprinnelige magnetfeltet fra. Kanskje stammer det fra Solen, eller kanskje fra stoffene som vår planet opprinnelig ble satt sammen av. Til gjengjeld vet vi hvordan magnetfeltet er blitt opprettholdt gjennom milliarder av år.

I den flytende, ytre kjernen er det konveksjonsstrømmer av varmt jern som stiger opp, avkjøles og igjen synker. Jern er en elektrisk leder, og som loven om induksjon beskriver, lages det elektrisk strøm når en slik leder beveger seg i et magnetfelt. Denne strømmen skaper et magnetfelt som igjen lager strøm. Slik holdes prosessen i gang.

Det er takket være den danske forskningssatellitten Ørsted at vi nå vet mer om Jordens indre enn for bare 10–15 år siden. Vi vet nå at det er 6–8 store strømvirvler i den ytre kjernen, som skaper magnetfeltet. Det er derfor nokså logisk at feltet kan forandre både retning og styrke relativt raskt.

Kanskje bytter polene plass

I våre dager er Jordens magnetfelt i ferd med å bli markant svakere, og de magnetiske polene flytter seg meget raskt – det dreier seg om 10–50 kilometer per år. Disse endringene i feltretningen og magnetismens intensitet er kan hende et tegn på at Jordens magnetiske poler holder på å bytte plass, noe som har skjedd atskillige ganger før.

Jordens magnetfelt opprettholdes altså primært av de elektriske strømmene i klodens metalliske kjerneområde. Men forskerne har også observert andre forhold som bidrar til magnetismen. De utgjøres av de magnetiske materialene som finnes i jordskorpen samt ladede partikler ute i universet.