Hvor lenge kan livet overleve?

Når ville livet på Jorden dø, hvis Solen ble borte?

Amøber på blå baggrund
© Shutterstock

Kulden ville ta livet av de aller fleste dyrerasene i løpet av et par uker hvis temperaturen falt til arktiske minusgrader. Dyr som pingviner og moskusokser, som allerede er tilpasset ekstrem kulde og flere måneders mørke, ville nok overleve lengst. I havet ville temperaturen synke langsommere, så noen dyr kunne klare seg lenger. Men etter noen år ville det bare være encellede organismer igjen. De siste som overlevde, ville være bakterier som lever nær undersjøiske vulkaner og fungerer uavhengig av sollys.