Hvor kom vannet på jorden fra?

Kjenner forskerne egentlig svaret på hvordan verdenshavene og alt det andre vannet på jorden opprinnelig er oppstått?

Jorden set fra rummet af
© Shutterstock

Det korte svaret på spørsmålet om hvor vannet er kommet fra, er at vi fremdeles ikke vet det. Men forskerne har flere forskjellige teorier som prøver å forklare det. Inntil for noen år siden hellet fysikerne til den oppfatningen at vannet opprinnelig hadde vært innkapslet i den molekylære strukturen i jordens bergarter som såkalt krystallvann. I tidens løp skulle så varmen fra radioaktive prosesser i bergartene litt etter litt ha presset vannet ut av molekylene. Men det er stadig flere tegn som tyder på at dette bildet ikke er korrekt, eller at det i hvert fall ikke inneholder hele sannheten. I dag er det mange som tror at vannet er kommet til jorden som følge av kometnedslag gjennom milliarder av år, fordi vi vet at kometer inneholder is i store mengder. En kontroversiell amerikansk forsker ved navn Louis Frank hevder til og med at dette kosmiske regnværet er i full gang den dag i dag, men at kometene som kommer inn, i de aller fleste tilfellene fordamper i den øverste delen av atmosfæren og kvitter seg med vanninnholdet der. Kritikerne av denne teorien fremhever imidlertid at både militære og meteorologiske overvåkingssatellitter rutinemessig burde ha oppdaget disse tusenvis av kometer, og det later ikke til at det er tilfellet. Slike kometer blir bare sjelden registrert, men ved en anledning har det faktisk lykkes for en satellitt å fotografere et slikt fenomen. En av de aller største gåtene i forbindelse med vannets tilstedeværelse på jorden er det faktum at jordens tvillingplanet Venus ikke har noe vann i det hele tatt. Kanskje skyldes det helt spesielle forhold på Venus, der vannet spaltes i sine bestanddeler hydrogen og oksygen, så hydrogenet blir ført til den øverste delen av atmosfæren og går tapt i verdensrommet. Men foreløpig er dette bare spekulasjon.