G.E. Marti/JILA
Atomur

Hvem styrer tiden?

Hvem fastsetter egentlig den overordnede tiden som verdens tidssoner er knyttet til?

Den internasjonale fastsettelsen av tiden styres av organisasjonen International Earth Rotation and Reference Systems Service – eller IERS.

IERS har ansvaret for å holde øye med jordens rotasjon og blant annet skyte inn såkalte skuddsekunder for å holde klokkeslettet synkronisert med planetens rotasjon.

Rotasjonen varierer nemlig litt i forbindelse med for eksempel kraftige jordskjelv. Skjelvet 11. mars 2011 i Japan betydde at IERS måtte gjøre jorddøgnet om lag 1,8 mikrosekund kortere.

Rent fysisk skjer tidsbestemmelsen rundt om i verden med atomur.

Klokkene utnytter at atomer har en naturlig såkalt resonansfrekvens som alltid er den samme for en bestemt type atom. Ved å skape et elektromagnetisk felt som svinger i takt med atomenes frekvens, kan klokkene måle tidens gang ekstremt presist.

De beste går maksimalt et sekund feil i løpet av fem milliarder år.

Og den presise tidsmålingen er viktig – blant annet for det verdensomspennende nettverket av GPS-satellitter som leverer posisjoner til fly, skip og vanlige trafikanter.

Hvis klokken i en GPS-satellitt går en milliarddels sekund feil, forringes nøyaktigheten med 30 centimeter. Og hvis satellittens klokke går et helt sekund feil, vil for eksempel Google Maps plassere deg nærmere månen enn jorden.