Hva er temperaturen i atmosfæren?

Hvorfor blir det kaldere opp til cirka 15 kilometers høyde og så varmere igjen? Kan man stille opp et skjema over temperaturutslagene i atmosfæren?

© Shutterstock

Jordatmosfæren består av en rekke lag, og temperaturen varier mye etter hvert som man beveger seg oppover. Fra et globalt gjennomsnitt på 15 grader celsius ved jordoverflaten faller temperaturen til cirka 60 minusgrader i 10 kilometers høyde. I stratosfæren stiger den igjen til omkring 0 grader, og deretter faller den i mesosfæren – for så å stige på ny i det øverste laget, termosfæren. I det nederste laget, troposfæren, som ligger i opptil 10–15 kilometers høyde og inneholder 80 prosent av atmosfærens masse, avtar temperaturen med cirka seks grader celsius per kilometer. Det skyldes at lufttrykket avtar med høyden, og det fører til at de oppgående luftmassene utvider seg. Denne utvidelsesprosessen koster energi, og derfor blir luften avkjølt. Omvendt komprimeres de nedgående luftmassene og blir varmere når de nærmer seg Jorden. I det neste laget, stratosfæren, som strekker seg opp til 50 kilometers høyde, stiger temperaturen igjen markant med høyden. Det er fordi stratosfæren – som også kalles ozonlaget – inneholder det meste av ozonet i atmosfæren. Ozon opptar mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra Solen, og det er denne varmen som skaper temperaturstigningen. I cirka 50 kilometers høyde, der mesosfæren begynner, faller temperaturen igjen. I denne høyden er det nemlig ikke ozon som kan absorbere solstrålene. I termosfæren, som strekker seg fra 90 kilometers høyde og opp, stiger temperaturen enda en gang. Her er luften sterkt fortynnet, og derfor kreves det ikke så mye energi til å varme den opp. For øvrig må vi være glade for at atmosfæren er bygd opp på denne måten. Den beskytter kloden mot de farlige strålene fra Solen, og lar samtidig sollyset passere slik at vi får energi og varme.