Hva er klokken ved polene?

Alle tidssonene på jorden må vel gå sammen ved polene, så hva er klokken egentlig når vi står nøyaktig på den geografiske Nord- eller Sydpolen?

lommeur med åben mekanisme
© Shutterstock

Jorden er inndelt i 24 tidssoner, og jo nærmere vi kommer en av polene, jo smalere blir sonene. På selve de geografiske polene går tidssonene sammen i ett punkt, og det gjør det umulig å definere hva klokken er akkurat der. Prinsipielt er det ikke fastlagt noe klokkeslett på Nord- og Sydpolen. Hvis vi oppholder oss på en av polene, kan vi derfor stille klokken nøyaktig som vi vil.

I praksis har beboerne på forskningsstasjoner som ligger i nærheten av jordens geografiske poler, valgt å løse problemet med tiden på to forskjellige måter. Noen har valgt å stille klokken så den følger Greenwich Mean Time. Dermed er klokken på Syd- og Nordpolen det samme som i London. Andre velger å stille klokken så den viser samme klokkeslett som stedet de har mest kontakt med. En av forskningsstasjonene følger for eksempel tiden i Chile, fordi det er det landet forskerne der har mest med å gjøre, mens en russisk forskningsstasjon fornuftig nok har valgt å følge tiden i Moskva.

Når det gjelder datoen, er problemet nøyaktig tilsvarende. Også her må folk på polene populært sagt selv velge om det er søndag eller mandag. Men igjen er det mest praktisk å ha samme dato som de stedene man kommuniserer mest med.

At klokkeslettet er så lite definert ved polpunktene, oppdaget besetningene på en amerikansk og en russisk isbryter da de for noen år siden hadde satt hverandre stevne på et visst tidspunkt nær Nordpolen. Da de to skipene møttes, viste det seg at mesteparten av besetningen på den ene isbryteren lå og sov, mens besetningen på den andre var lys våken.

Les mer om tidssoner.