Shutterstock

Går Solen langsommere ned langt fra ekvator?

Det virker som om tussmørket varer i lengre tid i Norden enn i tropene. Er det virkelig slik at Solen går langsommere ned her hos oss?

Ja, det er det faktisk. Årsaken er at det er forskjell på vinkelen Solen går ned i. På grunn av Jordens krumning ser vi Solen fra forskjellige vinkler avhengig av hvor på kloden vi oppholder oss. Nær ekvator går Solen nesten rett ned, mens den langt mot nord (eller sør) går skrått ned. Fordi Solens fart over himmelen er den samme overalt i verden, blir den tiden det tar Solen å forsvinne under horisonten, lengre jo større avstand det er til ekvator.

Den mest ekstreme situasjonen får vi nord og sør for polarsirklene, der Solen i en periode om sommeren aldri går helt ned. I stedet beskriver den en myk kurve ned mot horisonten, og deretter hever den seg langsomt opp på himmelen igjen. Forskjellen på hvor lenge solnedgangene varer, er velkjent for alle som har oppholdt seg i tropene. Men mange nordboer er blitt forbauset over hvor fort det blir mørkt i tropene. Mens tussmørket i Norden kan vare i flere timer, skjer skiftet fra dagslys til mørk natt i løpet av en halv times tid i områder nær ekvator.