Forskere oppdager boble rundt jorda

I rommet fyker elektrisk ladede partikler rundt. Men forskere har oppdaget at jorda er beskyttet av et skjold av menneskeskapte radiobølger.

Jorda

Astrofysikere fra Nasa har oppdaget at jorda ligger i en beskyttende boble, og at den kan skjerme oss mot stråling i dagene etter en solstorm.

Boblen ble observert i 2014, men først nå viser data fra Nasas to Van Allen-sonder at denne boblen er menneskeskapt.

Elektroner ødelegger elektronikk

Romfartøy, satellitter og romsonder i bane rundt jorda blir beskyttet mot stråling av planetens magnetfelt.

Men ved spesielt intenst romvær kan såkalte dødelige elektroner få så mye fart at de trenger gjennom magnetfeltet og ødelegger apparatenes elektronikk.

Det skjer for eksempel etter solstormer, da partikler fra eksplosjoner på sola spres med voldsom kraft.

Skjoldet dannes av radiobølger fra jorda, lavfrekvente radiosignaler, VLF, som brukes til kommunikasjon fra land til ubåter dypt i havet.

Men de sprer seg altså også til verdensrommet, og når de møter de dødelige elektronene, påvirker de partiklenes bevegelse.

Nå vil forskere teste om radiobølgene kan brukes av satellitter som et helt nytt våpen mot stråling som stammer fra verdensrommet.

Boble skyver på strålingsbelter

Radiobølger fra jorda holder energirike partikler fra verdensrommet på behørig avstand. Dermed beskytter bølgene også romtrafikk i lav bane rundt jorda.

###

Partikler fra rommet er ordnet i sirkler

Energirike partikler fra rommet påvirkes av jordas magnetfelt i to smultringformede strålingsbelter rundt planeten, Van Allen-beltene.

De kan utvide seg og nærme seg jorda, men boblen ser ut til å holde dem på avstand.