Jordkloden

Blir jorden tyngre med tiden?

Støv og meteoritter treffer hele tiden jorden, men betyr det at kloden blir tyngre og tyngre?

Jorden blir langsomt lettere, men for å forstå hvorfor må vi sette opp et regnestykke.

Jordens vekt øker med 40 000 tonn i året fordi jordens tyngdekraft langsomt suger til seg støv og meteoritter fra verdensrommet.

Samtidig blir jordens masse større på grunn av den globale oppvarmingen. Varme er energi, og mer energi medfører – som Einstein har vist med sin berømte ligning E = mc2 – også økt masse.

For tiden gjør oppvarmingen jorden 160 tonn tyngre i året.

Hydrogen siver ut i verdensrommet

Og så kommer vi til den andre delen av utregningen: Jorden mister masse, og det gjør den av to grunner.

For det første roterer den stadig langsommere fordi tyngdekraften fra månen trekker i kloden vår. Den lavere hastigheten medfører mindre energi og dermed mindre masse. Fenomenet koster jorden 16 tonn i året.

Men det store massetapet er gasser som siver ut i verdensrommet fra den øverste delen av atmosfæren – omtrent 95 000 tonn hydrogen og 1600 tonn helium årlig.

Vi får et samlet tap på vel 50 000 tonn i året – om lag 0,000000000000001 prosent av jordens vekt.

Alt hydrogenet vi mister, truer ikke med å tømme jordens hydrogenlagre foreløpig. Ifølge eksperter vil nemlig det ta tusenvis av milliarder av år.