Blir Jorden stadig større?

Jorden pepres konstant med meteorer og støv. Betyr det at Jorden faktisk blir større?

Jorden ble skapt ved at meteoritter og småplaneter støtte sammen og etter hvert ble til en hel klode.

På et tidspunkt fikk sammensmeltingen Jorden til å vokse, men veksten stoppet stort sett opp for fire milliarder år siden. Vi er så absolutt blitt truffet av en masse små og store meteoritter siden den gangen, men i forhold til Jordens størrelse utgjør det et ubetydelig tilskudd som ikke har gjort Jorden større.

Jordens tyngdekraft har også stått uendret i milliarder av år fordi den utelukkende avhenger av Jordens masse.

Når arkeologene graver ut skip og byer av metertykke jordlag, er det nok heller ikke meteoritter de fjerner, men i stedet gamle jord- og murrester. Til gjengjeld kom det for noen år siden en teori om at Jorden este opp og sprengte kontinentene for noen millioner år siden.

Det ville nemlig forklart hvorfor kystlinjen på østsiden av Sør-Amerika passer perfekt til kystlinjen på Afrikas vestside.

Men teorien sank i glemselens hav til fordel for teorien om at kontinentene hele tiden driver omkring på jordoverflaten.