Fjerner Jorden seg fra Solen?

Afstanden mellem Jorden og Solen øges hele tiden. Men hvor alvorligt er det?

Earth, moon and sun

Mange elementer påvirker Jordensavstand til Solen. Et av dem er tidevannskreftene som betyr at Jorden kontinuerlig endrer sin bane rundt Solen. Effekten er reelt sett liten, for i løpet av ett år fjerner Jorden seg bare én mikrometer bort fra Solen. Det betyr at vi i løpet av én million år bare vil ha fjernet oss én meter bort. Når avstanden til Solen er på hele 150 millioner kilometer, vil forandringen ikke være merkbar.

Solen mister 4,6 mill masse i sekundet

Men også et annet element bidrar til å øke avstanden. Solen mister nemlig hele tiden masse fordi den får sin energi gjennom en fusjonsprosess der masse blir omdannet til energi. Prosessens innhugg i solmassen utgjør 4,6 millioner tonn i sekundet.

Det høres ut som ganske mye, men er heldigvis forsvinnende lite i forhold til hele Solens masse som utgjør 1,989 x 1030 kilo. I løpet av hele levetiden mister Solen faktisk bare 0,1 prosent av sin masse. Dette massetapet har like-vel betydning for Jordens bane fordi det også betyr at Solens gravitasjon med tiden avtar.

Resultatet er at avstanden opp til Solen øker med flere centimeter per år, altså tusenvis av ganger mer enn ved tidevannseffekten. Det er i realiteten så mye at det på lang sikt kan bety at Jorden ikke blir slukt når Solen om fem milliarder år omdannes til en rød kjempestjerne, som helt sikkert vil sluke både Merkur og Venus.