Hva befinner seg innerst inne?

cross section of the earth

Jordkjernen består av en fast indre og en flytende ytre del. Den er livsviktig for magnetfeltet og dermed også for livet på Jorden. Men hvorfor har Jorden denne spesielle kjernen?

Forskernes kvalifiserte forslag

Basert på seismiske data, kjemiske teorier og målinger av Jordens magnetfelt har forskerne kommet frem til at kjernen utgjør cirka halve Jordens diameter og i hovedsak består av jern og nikkel. De vet også at kjernen er lagdelt med en fast indre kjerne og en flytende ytre kjerne. Det er sannsynligvis den ytre kjernen som skaper Jordens magnetfelt.

Til nå har forskerne ment at kjernens forholdsvis store utstrekning skyldes at Jorden i de tidligste tidene kolliderte med en annen planet. De to planetene hadde antagelig omtrent den samme kjemien og innhold av stoffer, men stoffet ble ikke jevnt fordelt i sammenstøtet, og i stedet for å fare ut i rommet igjen, sank kjernenav jern fra den andre planeten på grunn av høy densitet ”til bunns” i Jorden. Men idag kan forskerne svært nøyaktig påvise fordelingen av isotoper i steinmateriale. Analysene har vist så store kjemiske avvik at kollisjonsteorien kanskje må forkastes.

Trolig var kjernen i utgangspunktet flytende, men i takt med at temperaturen falt, krystalliserte jernet innerst inne og skapte en fast indre kjerne som fremdeles vokser. Helt nylig har forskerne nå funnet ut at kjernen smelter i vest, men størkner i øst, og at den er preget av en helt annen dynamikk enn man har trodd til nå.et.

Hvordan kommer forskerne videre?

Utplasserte satellitter kan i fremtiden høyst sannsynlig gi oss mer og bedre data, særlig om den ytre kjernen. Satellittene gjør kontinuerlige magnetfeltmålinger så lenge de lever. De kan avsløre endringer over tid og hvilke prosesser som er i gang i kjernen, og hvor raskt de utvikler seg.

Hvorfor er det viktig?

Tidligere har det vært store variasjoner i Jordens magnetfelt, og flere ganger har polene byttet plass. Det er viktig å forstå hvorfor og hvor ofte det skjer, for uten magnetfeltet ville vi blitt utsatt for store mengder skadelig stråling fra rommet.

Sannsynlighet for løsning?

Selv om bedre utstyr i form av satellitter, datautstyr og seismografer kan føre oss nærmere en løsning, får vi aldri vite helt sikkert hva som er innerst inne i Jorden.